بدنه خبر

صفحه نخست /آخرین آمار ESI از مقالات داغ ...

آخرین آمار ESI از مقالات داغ و پر استناد دانشگاه

شنبه / 21 آبان 1401

طبق گزارش 10 نوامبر 2022 پایگاه ESI تعداد مقالات Highly Cited Paper ،Top Paper و Hot Paper دانشگاه صنعتی کرمانشاه به ترتیب 51، 51و 4 عنوان گزارش گردید. از 51مقاله Top Paper اعلام شده 20 مقاله و از 51 مقاله پراستناد اعلام شده 20 مقاله و از  مقاله Hot Paper اعلام شده 1 مقاله در زمینه مهندسی و 3 مقاله در سایر زمینه ها می باشد.
بایگانی خبرها