بدنه خبر

صفحه نخست /دکتر رضا همتی، عضو هیأت علمی ...

دکتر رضا همتی، عضو هیأت علمی جوان دانشگاه صنعتی کرمانشاه در فهرست یک درصد دانشمندان برتر دنیا

چهارشنبه / 01 خرداد 1398

پایگاه استنادی کلاریویت آنالیتیکس (Clarivate Analytics) هر دو ماه یکبار به ارائه فهرستی از دانشمندان برتر می­پردازد که این اطلاعات در پایگاه شاخص­های اساسی علم (ESI)، منتشر می­گردد. این فهرست بر اساس فعالیت ده سال اخیر پژوهشگران تنظیم و هر دو ماه یک بار به روز رسانی می­شود. معیار انتخاب دانشمندان برتر، تعداد استنادهای صورت گرفته به تولیدات علمی آن ها در رشته و دسته­های موضوعی بیست و دو گانه مورد ارزیابی توسط پایگاه ESI است. پژوهشگران بر اساس تعداد استناد مرتب سازی و یک درصد برتر در هر دسته­ی موضوعی معرفی می­شوند.

بر اساس آخرین نتایج منتشر شده در تاریخ نهم ماه مِی سال 2019  توسط پایگاه ESI، نام دکتر رضا همتی عضو هیأت علمی جوان گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی کرمانشاه در فهرست یک درصد دانشمندان برتر جهان در دسته موضوعی مهندسی قرار گرفت. زمینه اصلی تحقیقاتی ایشان انرژی­های تجدید پذیر و مدیریت انرژی در سیستم­های قدرت است که بر اساس اطلاعات پایگاه Web of Science تا کنون 985 استناد به نتایج این تحقیقات صورت گرفته است.

قابل ذکر است که امروزه استناد به عنوان مهمترین شاخص تعیین میزان اثرگذاری پژوهش در سطح بین المللی پذیرفته شده است؛ بنابراین قرار گرفتن در جمع پژوهشگران یک درصد برتر دنیا، نیازمند به کارگیری راهبردهای مناسب توأم با تلاش و پشتکار مضاعف است. تعداد محدود اساتید راه یافته به این فهرست که عموماً عضو هیأت علمی دانشگاه­های مطرح کشور هستند مؤید این ادعاست.  

قرارگیری نام آقای دکتر رضا همتی در این فهرست در حالی که تنها چهار سال از آغار فعالیت ایشان در کسوت عضو هیأت علمی می­گذرد نشان دهنده کیفیت و تأثیرگذاری بالای نتایج پژوهش­های انجام شده است. خانواده دانشگاه صنعتی کرمانشاه ضمن تبریک، آرزوی توفیقات روز افزون برای ایشان در جهت استیلای علم و فناوری این مرز و بوم را دارد.
بایگانی خبرها