بدنه خبر

صفحه نخست /انعکاس کیفیت پژوهش اساتید ...

انعکاس کیفیت پژوهش اساتید دانشگاه صنعتی کرمانشاه در شاخص های بین المللی

شنبه / 08 آذر 1399

طبق آخرین گزارش وبسایت ESI در تاریخ 24 نوامبر 2020، دانشگاه صنعتی کرمانشاه با کسب شاخص های پژوهشی مناسب توانسته است درلیست دانشگاه های برتر کشور قرار گیرد. طبق این گزارش، دانشگاه صنعتی کرمانشاه با 45 مقاله پراستناد و داغ، از لحاظ تعداد مقالات برتر در لیست دانشگاه های برتر کشور قرار گرفته است. دیگر شاخص مهم در ارزیابی کیفیت پژوهش یک دانشگاه، شاخص تعداد ارجاعات به مقالات چاپ شده می باشد. در این راستا، دانشگاه صنعتی کرمانشاه شاخص 11.87 ارجاع به هر مقاله را دارا می باشد که بیانگر کیفیت بالای پژوهش در این دانشگاه و همچنین هدفمند بودن پژوهش های انجام شده می باشد. طی 10 سال اخیر، دانشگاه صنعتی کرمانشاه دارای 832  مقاله WOS و 9873 ارجاع به این مقالات می باشد. روند چاپ مقالات، تعداد ارجاعات و مقالات برتر دانشگاه طی 10 سال اخیر به صورت جدول زیر می باشد که بیانگر یک رشد سالیانه چشمگیر در حوزه پژوهش دانشگاه است.


 
 
 
 
بایگانی خبرها