بدنه خبر

صفحه نخست /آخرین آمار ESI از مقالات داغ ...

آخرین آمار ESI از مقالات داغ و پر استناد دانشگاه

شنبه / 25 تیر 1401

طبق گزارش 14 جولای 2022 پایگاه ESI تعداد مقالات Highly Cited Paper ،Top Paper و Hot Paper دانشگاه صنعتی کرمانشاه به ترتیب 55، 55و 2 عنوان گزارش گردید. از 55مقاله Top Paper اعلام شده 23 مقاله و از 55مقاله پراستناد اعلام شده 23  مقاله و از 2 مقاله Hot Paper اعلام شده 1 مقاله در زمینه مهندسی و 1 مقاله در سایر زمینه ها می باشد.
بایگانی خبرها