دکتر رضا همتی، عضو هیأت علمی جوان دانشگاه صنعتی کرمانشاه در فهرست یک درصد دانشمندان برتر دنیا

چهارشنبه / 01 خرداد 1398

بر اساس آخرین نتایج منتشر شده در تاریخ نهم ماه مِی سال 2019 توسط پایگاه ESI، نام دکتر رضا همتی عضو هیأت علمی جوان گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی کرمانشاه در فهرست یک درصد دانشمندان برتر جهان در دسته موضوعی مهندسی قرار گرفت. زمینه اصلی تحقیقاتی ایشان انرژی­های تجدید پذیر و مدیریت انرژی در سیستم­های قدرت است که بر اساس اطلاعات پایگاه Web of Science تا کنون 985 استناد به نتایج این تحقیقات صورت گرفته است.

بایگانی خبرها