بازطراحی پنل کاربری سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو

سه‌شنبه / 09 مرداد 1397

طراحی مجدد پنل کاربری سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو جهت انطباق با تلفن همراه و تبلت

راهنمای سامانه پژوهشی ژیرو

دوشنبه / 16 بهمن 1396

راهنمای سامانه پژوهشی ژیرو ویژه اعضای هیئت علمی بارگذاری شد.

بایگانی خبرها