فراخوان اولویت های پژوهشی مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی

سه‌شنبه / 21 خرداد 1398

مرکز مطالعات و همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای توانمندسازی و استفاده بهینه از ظرفیتهای پژوهشی کشور و معرفی پژوهشگران ایرانی به جامعه علمی جهانی و دریافت طرح های پژوهشی با کیفیت بالا که بر اساس اولویت های استراتژیک کشور تدوین شده باشد، طرح های خود را اطلاع رسانی می کند.

بایگانی خبرها