آخرین آمار ESI از مقالات داغ و پراستناد دانشگاه

پنجشنبه / 02 بهمن 1399

تعداد مقالات داغ و پراستناد دانشگاه طبق گزارش 21 ژانویه 2021 پایگاه ESI

یادآوری : سامانه اجرایی عرضه و تقاضای پژوهشی

شنبه / 20 دی 1399

در راستای اجرای آیین نامه اجرایی بند ط تبصره 9 قانون بودجه در خصوص اختصاص بخشی از بودجه شرکت ها و سازمان های دولتی به انجام طرح های پژوهشی و پیرو بخشنامه رییس جمهور در مورد نقش دانشگاه ها به اطلاع می رساند؛ سامانه اجرایی عرضه و تقاضای پژوهشی با عنوان "ساتع" به آدرس اینترنتیhttp://sate.atf.gov.ir/ در دسترس پژوهشگران قرار گرفته است

انعکاس کیفیت پژوهش اساتید دانشگاه صنعتی کرمانشاه در شاخص های بین المللی

شنبه / 08 آذر 1399

طبق آخرین گزارش وبسایت ESI در تاریخ 24 نوامبر 2020، دانشگاه صنعتی کرمانشاه با کسب شاخص های پژوهشی مناسب توانسته است درلیست دانشگاه های برتر کشور قرار گیرد. طبق این گزارش، دانشگاه صنعتی کرمانشاه با 45 مقاله پراستناد و داغ، از لحاظ تعداد مقالات برتر در لیست دانشگاههای برتر کشور قرار گرفته است.

بایگانی خبرها