قرار گرفتن چهار عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه در فهرست 2 درصد دانشمندان برتر دنیا

دوشنبه / 10 آذر 1399

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی کرمانشاه؛ به استناد آخرین ارزیابی صورت گرفته براساس داده های پایگاه استنادی اسکوپوس که با همکاری موسسه الزویر انجام شده است، در میان دیگر اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور، چهار عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه؛ دکتر رضا همتی عضو هیأت علمی گروه مهندسی برق، مهندس هدایت صبوری عضو هیأت علمی گروه مهندسی برق، دکتر امین شهسوار عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک و دکتر نگین قائمی عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه نیز در فهرست 2 درصد دانشمندان برتر دنیا قرار گرفتند.

انعکاس کیفیت پژوهش اساتید دانشگاه صنعتی کرمانشاه در شاخص های بین المللی

شنبه / 08 آذر 1399

طبق آخرین گزارش وبسایت ESI در تاریخ 24 نوامبر 2020، دانشگاه صنعتی کرمانشاه با کسب شاخص های پژوهشی مناسب توانسته است درلیست دانشگاه های برتر کشور قرار گیرد. طبق این گزارش، دانشگاه صنعتی کرمانشاه با 45 مقاله پراستناد و داغ، از لحاظ تعداد مقالات برتر در لیست دانشگاههای برتر کشور قرار گرفته است.

بایگانی خبرها