20 تیر 1399
غلامحسين روشني

غلامحسین روشنی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی هسته ای
تلفن:
دانشکده: دانشکده انرژی

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
mohammad amir satari, Gholam Hossein Roshani, Robert Hanus (2020) Improving the structure of two-phase flow meter using feature extraction and GMDH neural network RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY: 171; 108725
2
نسترن کرانی، محمد امیر ستاری، غلامحسین روشنی، سعید ستایشی (1399) پیش بینی وقوع مرگ تا 30 روز بر اساس سن بیمار و حجم خونریزی در عکس سی تی اسکن با استفاده از هوش مصنوعی پژوهش های نوین علوم مهندسی: 29; 55-62
3
siavash hoseini, Gholam Hossein Roshani, saeed setayeshi (2020) Precise gamma based two-phase flow meter using frequency feature extraction and only one detector FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION: 72; 101693
4
A. Karami, Gholam Hossein Roshani, Arezoo Khazaei, Ehsan Nazemi, Mehdi Fallahi (2020) Investigation of different sources in order to optimize the nuclear metering system of gas–oil–water annular flows NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS: 32; 3619-3631
5
mohammad amin imani, Farzin shama, Gholam Hossein Roshani (2020) Miniaturized Wilkinson power divider with suppressed harmonics MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS: 62; 1526-1532
6
مریم قاسمی، غلامحسین روشنی، عبدالرضا روشنی (1398) تشخیص الگوی رفتاری انسان در بازی سنگ، کاغذ، قیچی با استفاده از هوش مصنوعی پژوهش های نوین علوم مهندسی: 27; 5-13
7
maryam ghasemi, Gholam Hossein Roshani, Abdolreza Roshani (2020) Detecting of human behavioral pattern in rock, paper, scissors game using artificial intelligence Computational Engineering and Physical Modeling: 3; 21-30
8
Gholam Hossein Roshani, A. Karami, Ehsan Nazemi, Cesar Marques Salgado (2019) Flow regimes classi cation and prediction of volume fractions of the gas-oil-water three-phase fow using Adaptive Neuro-fuzzy Inference System Radiation Physics and Engineering: 3; 17-27
9
10
Gholam Hossein Roshani, A. Karami, Ehsan Nazemi (2019) An intelligent integrated approach of Jaya optimization algorithm and neuro-fuzzy network to model the stratified three-phase flow of gas–oil–water COMPUTATIONAL & APPLIED MATHEMATICS: 38; 5-31
11
Gholam Hossein Roshani, sobhan roshani, Ehsan Nazemi, saeed roshani (2018) Online measuring density of oil products in annular regime of gas-liquid two phase flows MEASUREMENT: 129; 296-301
12
A. Karami, Gholam Hossein Roshani, Ehsan Nazemi, sobhan roshani (2018) Enhancing the performance of a dual-energy gamma ray based three-phase flow meter with the help of grey wolf optimization algorithm FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION: 64; 164-172
13
Gholam Hossein Roshani, A. Karami, Arezoo Khazaei, Ali Olfateh, Ehsan Nazemi, Mohammad Reza Omidi (2018) Optimization of radioactive sources to achieve the highest precision in three-phase flow meters using Jaya algorithm APPLIED RADIATION AND ISOTOPES: 139; 256-265
14
Gholam Hossein Roshani, A. Karami, Ehsan Nazemi, Farzin shama (2018) Volume fraction determination of the annular three-phase flow of gas-oil-water using adaptive neuro-fuzzy inference system COMPUTATIONAL & APPLIED MATHEMATICS: 37; 4321–4341
15
16
Gholam Hossein Roshani, R. Hanus, Arezoo Khazaei, M. Zych, Ehsan Nazemi, V. Mosorov (2018) Density and velocity determination for single-phase flow based on radiotracer technique and neural networks FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION: 61;
17
Gholam Hossein Roshani, Ehsan Nazemi (2018) A novel dual-molality densitometer for gauging in annular two phase flows using radial basis function KERNTECHNIK: 83; 145-151
18
Gholam Hossein Roshani, Ehsan Nazemi, Farzin shama, mohammad amin imani, salar mohammadi (2018) DESIGNING A SIMPLE RADIOMETRIC SYSTEM TO PREDICT VOID FRACTION PERCENTAGE INDEPENDENT OF FLOWPATTERN USING RADIAL BASIS FUNCTION Metrology and Measurement Systems: 25; 347–358
19
Gholam Hossein Roshani, Ehsan Nazemi (2017) Intelligent densitometry of petroleum products in stratified regime of two phase flows using gamma ray and neural network FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION: 58;
20
Gholam Hossein Roshani, Ehsan Eftekhari zadeh, Farzin shama, A. Salehizadeh (2017) Combined application of neutron activation analysis using IECF device and neural network for prediction of cement elements Radiation Detection Technology and Methods: 1; 23
21
Gholam Hossein Roshani, Ehsan Nazemi, M. M. Roshani (2017) Flow regime independent volume fraction estimation in threephase flows using dual-energy broad beam technique and artificial neural network NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS: 28;
22
Gholam Hossein Roshani, Ehsan Nazemi (2017) A high performance gas–liquid two-phase flow meter based on gamma-ray attenuation and scattering Nuclear Science and Techniques: 28;
23
Gholam Hossein Roshani, A. Karami, A. Salehizadeh, Ehsan Nazemi (2017) The capability of radial basis function to forecast the volume fractions of the annular three-phase flow of gas-oil-water APPLIED RADIATION AND ISOTOPES: 129;
24
علی فاتحی پیکانی، غلامحسین روشنی، سید امیر فقهی (1396) اندازه گیری کسر حجمی فازها در یک جریان دو فازی گاز-مایع با استفاده از پراکندگی تابش گاما مکانیک سازه ها و شاره ها: 7;
25
ali Fatehi, Gholam Hossein Roshani, S.A.H. Feghhi (2017) Volume Fraction Measurement and Flow Regime Recognition in Dynamic Gas-Liquid Two Phase Flow using Gamma Ray Radiation Technique INSTRUMENTS AND EXPERIMENTAL TECHNIQUES: 60;
26
Gholam Hossein Roshani, Ehsan Nazemi, M. M. Roshani (2017) dentification of flow regime and estimation of volume fraction independent of liquid phase density in gas-liquid two-phase flow PROGRESS IN NUCLEAR ENERGY: 98;
27
Gholam Hossein Roshani (2017) The Fuzzy Logic Application in Volume Fractions Prediction of the Annular Three-Phase Flows JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE EVALUATION: 36;
28
Gholam Hossein Roshani, Ehsan Nazemi, M. M. Roshani (2017) Application of Radial Basis Function in Densitometry of Stratified Regime of Liquid-Gas Two Phase Flows radiation measurments: 100;
29
Gholam Hossein Roshani, Ehsan Nazemi, M. M. Roshani (2017) A novel method for flow pattern identification in unstable operational conditions using gamma ray and radial basis function APPLIED RADIATION AND ISOTOPES: 123; 60-68
30
Gholam Hossein Roshani, Ehsan Nazemi, M. M. Roshani (2017) Intelligent recognition of gas-oil-water three-phase flow regime and determination of volume fraction using radial basis function FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION: 54; 39-45
31
Gholam Hossein Roshani (2017) Modeling of mechanical properties of roller compacted concrete containing RHA using ANFIS Computers and Concrete: 19;
32
33
34
35
36
37
Gholam Hossein Roshani (2015) Design of a Compact Neutron Detector with Flat Response in Energy Range from 5-20 MeV boson journal of modern physics: 1;
38
39
40
41
مقاله ارائه‌شده
1
محمد امیر ستاری، نسترن کرانی، احسان ناظمی، رابرت هنوس، غلامحسین روشنی (1397) تحلیل مشخصهای سیگنال در حوزه ی زمان به منظور تشخیص نوع رژیم و تعیین درصد حجمی در سیالات دو فازی سیزدهمین سمپوزیم پیشرفتهای در مهندسی و تکنولوژی، ایران¡ مشهد
2
محمد امیر ستاری، نسترن کرانی، احسان ناظمی، رابرت هنوس، غلامحسین روشنی (1397) افزایش دقت جریان سنج دوفازی با استفاده از ساختار های مختلف ویژگی های زمانی سیزدهمین سمپوزیم پیشرفتهای در مهندسی و تکنولوژی، ایران¡ مشهد
3
سیاوش حسینی، علیرضا حمزه، سعید ستایشی، عبدالحمید زاهدی، احسان ناظمی، غلامحسین روشنی (1397) تحلیل مشخصه های فرکانسی سیگنال های دیجیتال در دستگاه های اندازه گیر جریان های چند فازی مورد استفاده در صنایع نفت، گاز، شیمی و پتروشیمی سیزدهمین سمپوزیم پیشرفتهای در مهندسی و تکنولوژی، ایران¡ مشهد
4
علیرضا حمزه، سیاوش حسینی، احسان ناظمی، غلامحسین روشنی (1397) تجزیه و تحلیل ویژگی های انتخاب شده بر اساس روش های فرکانسی - زمانی برای تشخیص رژیم و درصد حجمی جریان سنج دو فازی سیزدهمین سمپوزیم پیشرفتهای در مهندسی و تکنولوژی، ایران¡ مشهد
5
Marcin Zych, Robert Hanus, marek Jaszczur, Anna Golijanek-Jędrzejczyk, Dariusz Świsulski, Gholam Hossein Roshani (2018) Analysis and interpretation of radiometric signals in a liquid-gas bubble flow Experimental fluid mechanics 2018, Czech Republic, Prague
6
نسترن کرانی، الهام شاهرخی، آرزو خزایی، فرهاد فولادی نیا، غلامحسین روشنی (1397) طراحی وساخت دستگاه مقطع نگاری با استفاده از سنسورهای مافوق صوت و الگوریتم ART سومین کنفرانس بین المللی مهندس برق، ایران¡ تهران
7
زهرا آذرمند، غلامحسین روشنی، فاطمه امیری (1397) تشخیص نوع سرطان سینه با استفاده از شبکه عصبی چند لایه پرسپترن سومین کنفرانس بین المللی مهندس برق، ایران¡ تهران
8
غلامحسین روشنی (1396) یشبینی عناصر تشکیل دهندهی سیمان با استفاده از آنالیز فعالسازی نوترونی و شبکههای عصبی مصنوعی کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک
9
غلامحسین روشنی (1396) مدل سازی رژیم سه فازی گاز-نفت-آب با استفاده از AN کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک
10
غلامحسین روشنی (1396) اندازه گیری جریان تک فازی با استفاده از تکنیک های هسته ای کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
11
غلامحسین روشنی (1395) سرعت سنجی غیرتهاجمی سیال داخل لوله با استفاده از تزریق ردیاب رادیواکتیو همایش ملی نگرشی نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
سهراب مجیدی فر، عباس قدردان، محمدامیر ستاری، غلامحسین روشنی (1398) نرم افزار بازی تقلید صدا دانشگاه صنعتی کرمانشاه
2
سیاوش حسینی، فرهاد فولادی نیا، علیرضا حمزه، صبا امیری، غلامحسین روشنی (1398) نرم افزار هوشمند بازی سنگ کاغذ قیچی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
3
4
5
پایان‌نامه
1
سیاوش حسینی، غلامحسین روشنی، سعید ستایشی، عبدالحمید زاهدی، احسان ناظمی (1398) افزایش کارآیی جریان سنج دوفازی با به کارگیری روش های استخراج ویژگی حوزه ی فرکانس در طیف خروجی آشکارساز
2
MohammadAmir Sattari, Gholam Hossein Roshani, Robert Hanus, Ehsan Nazemi (2019) Signal feature extraction in time domain for measuring void fraction and Identification of two-phase flow regime
کتاب
1
Gholam Hossein Roshani (2013) Some Applications of Artificial Neural Network in Nuclear Engineering ISBN: ISBN-10: 3659384186 ISBN-13: 978-3659384189
فعالیت‌های فناورانه
1
2
غلامحسین روشنی، فرزین شماع، مهدی علیزاده (1396) ثبت اختراع دستگاه خشک کن
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

گالری تصاویر

نمايشگاه هفته پژوهش ايده شو صنعت نوين بسامد