31 فروردین 1403
غلامحسين روشني

غلامحسین روشنی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی برق - گروه مهندسی برق (گرایش های الکترونیک و مخابرات)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی هسته ای
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
تجزیه و تحلیل ویژگی های انتخاب شده بر اساس روش های فرکانسی - زمانی برای تشخیص رژیم و درصد حجمی جریان سنج دو فازی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
استراج ویژگی - جریان سنجی - انتخاب ویژگی
پژوهشگران علیرضا حمزه (نفر اول)، سیاوش حسینی (نفر دوم)، احسان ناظمی (نفر سوم)، غلامحسین روشنی (نفر چهارم)

چکیده

جریان سنج های چند فازی در هر لجظه و به صورت بر خط، دبی حجمی هر فاز جران چند فازی را مشخص می کنند. سیگنال های دیجیتال در دستگاه های اندازه گیر جریان های چندفازی بدون پردازش های لازم به جز کاربدهای محدود مفید نیست. بنابراین با توجه به نیاز تحقیقاتی و با توجه به نوع اطلاعات مورد بررسی مراحل مختلفی از جمله استخراج ویژگی جهت قابل تفسیر کردن این سیگنال ها وجود دارد. به منظور انتخاب بهترین ویژگی ها جهت رژیم سنجی، آزمون تی تست ویژگی های استخراج شده محاسبه گردید. ویژگی های با میانگین آزمون تی تست 0.6 از دیگر ویژگی ها قابلیت تفکیک کمتری دارند بنابراین از 9 ویژگی 7 ویژگی انتخاب شد.