26 فروردین 1403
غلامحسين روشني

غلامحسین روشنی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی برق - گروه مهندسی برق (گرایش های الکترونیک و مخابرات)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی هسته ای
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
تشخیص حباب های هوا در ستون های بتنی با استفاده از تکنیک توموگرافی تابش گاما
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
توموگرافی؛ MCNPX؛ الگوریتم ART؛ بازسازی تصویر؛ بتن
پژوهشگران آرزو خزایی (نفر اول)، الهام شاهرخی (نفر دوم)، غلامحسین روشنی (نفر سوم)

چکیده

توموگرافی تکنیکی برای نمایش سطح مقطع اجسام با استفاده از تابش اشعهی ایکس، گاما یا امواج فراصوتی است. هدف از این مقاله ارائه یک تصویر اسکن مقطعی از یک ساختار بتنی و مشخص نمودن حفره های هوای موجود در آن است. در این کار، ستون بتنی به ارتفاع 3 متر و سطح مقطع 40×40 سانتی مترمربع با حفره های هوا در میانه ارتفاع به عنوان ساختار مورد نظر انتخاب شد. ایزوتوپ سزیوم-137 به عنوان چشمه ی رادیواکتیو و یدور سدیم به عنوان آشکارساز در نظر گرفته شدند. این ساختار در کد MCNPX مدل شد تا با شمارش تابش گامای عبوری از بتن داده های مورد نیاز برای بازسازی تصویر سطح مقطع به دست آید. سپس با استفاده از نرم افزار MATLAB، الگوریتم بازسازی تصویر ART و داده های به دست آمده کد MCNPX تصویر سطح مقطع بازسازی شد. در روش ART سطح مقطع به صورت پیکسل های ناشناخته در نظر گرفته می شود. به این ترتیب که یک ماتریس ستونی(1 × n) که آرایه های آن مجموع پیکسل های سطری و یک ماتریس سطری(1 × n) که آرایه های آن مجموع پیکسل های ستونی است، به عنوان ورودی برای الگوریتم تعریف می شود. خروجی یک ماتریس مربعی (n × n) می باشد که آرایه های آن پیکسل های تصویر سطح مقطع است. تصویر حاصل با وضوح مناسب مکان حفره ها را نشان داد. طبق نتایج به دست آمده تکنیک توموگرافی تابش گاما یک روش مناسب و غیرتهاجمی به منظور تحلیل سطح مقطع ساختارهای بتنی است.