26 فروردین 1403
غلامحسين روشني

غلامحسین روشنی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی برق - گروه مهندسی برق (گرایش های الکترونیک و مخابرات)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی هسته ای
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
اندازه گیری کسر حجمی فازها در یک جریان دو فازی گاز-مایع با استفاده از پراکندگی تابش گاما
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران علی فاتحی پیکانی (نفر اول)، غلامحسین روشنی (نفر دوم)، سید امیر فقهی (نفر سوم)

چکیده

محاسبه کسر حجمی فازها در یک جریان چندفازی به خصوص در جریان های دوفازی گاز-مایع در صنعت نفت و پتروشیمی دارای اهمیت به سزایی است. اطلاع از کسر حجمی هر یک از فازها پارامتر مهمی جهت اندازه گیری دبی هر فاز در یک جریان چندفازی می باشد. در این تحقیق با استفاده از تکنیک پراکندگی پرتوهای گاما و با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، کسرهای حجمی گاز و مایع در یک جریان دوفازی اندازه گیری شده است. با تغییر کسرهای حجمی گاز و مایع، چگالی جریان دوفازی تغییر کرده و تعداد پرتوهای گاما پراکنده شده در اثر اندرکنش با سیال در زوایای مختلف نسبت به راستای اولیه تابش تغییر می کند. در این روش از یک چشمه تک انرژی سزیم 137 و یک آشکارساز سدیم یدید 3 اینچی برای ثبت پرتوهای پراکنده شده، استفاده شده است و شمارش های ثبت شده در آشکارساز به عنوان ورودی-های شبکه عصبی مصنوعی چندلایه در نظر گرفته شده اند. خروجی شبکه نیز کسر حجمی گاز بود که با درصد خطای میانگین نسبی کمتر از 5/2 % پیش بینی شد.