31 فروردین 1403
غلامحسين روشني

غلامحسین روشنی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی برق - گروه مهندسی برق (گرایش های الکترونیک و مخابرات)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی هسته ای
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
بهبود عملکرد جریانسنج های دوفازی مبتنی بر تضعیف پرتو گاما با استفاده از استخراج بهینه مشخصه های زمانی سیگنال خروجی آشکارساز
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
جریانات دوفازی، فیلترساویتزکی-گولایی، استخراج مشخصه، شبکه عصبی.
پژوهشگران محمدامیر ستاری (نفر اول)، نسترن کرانی (نفر دوم)، رابرت هنوس (نفر سوم)، غلامحسین روشنی (نفر چهارم)، احسان ناظمی (نفر پنجم)

چکیده

مسئله اندازه گیری دقیق نرخ جریان مخلوط نفت- گاز و همچنین تشخیص نوع رژیم جریانی در یک خط لوله، یکی از چالشهای کلیدی در صنعت نفت میباشد. در این مطالعه سه رژیم جریانی حلقوی، لایهای و همگن توسط کد MCNPX شبیهسازی شد. در این شبیه سازی از یک چشمه سزیم و دو آشکارساز NaI برای ثبت فوتونهای عبوری استفاده شد. از آنجا که داده های ثبت شده دارای نویز فرکانس بالا بودند، از یک فیلتر ساویتزکی- گولایی برای حذف نویزهای فرکانس بالا استفاده شد. سپس چهار مشخصه زمانی انحراف از معیار، ناهمواری، چولگی و ماکزیمم مقدار از داده های حذف نویز شده ی مربوط به هر دو آشکارساز استخراج شده و مشاهده شد که مشخصه های استخراج شده توانایی تفکیک رژیمهای جریانی را به صورت کامل ندارند. از اینرو سه مشخصه مختلف از دو آشکارساز به صورت همزمان استخراج شدند. با بررسی تمام حالات ممکن و مشخص کردن حالات جداکننده رژیمهای جریانی، دو شبکه عصبی برای تشخیص نوع رژیم جریانی و تعیین درصدهای حجمی طراحی شد. با استفاده از روش پیشنهادی استخراج مشخصه و شبکههای عصبی طراحی شده، نوع رژیمهای جریانی با دقت %100 تعیین شد تشخیص داده شد و درصدهای حجمی با خطای میانگین مجذور مربعات کمتر از 0/59 تعیین شد.