31 فروردین 1403
غلامحسين روشني

غلامحسین روشنی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی برق - گروه مهندسی برق (گرایش های الکترونیک و مخابرات)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی هسته ای
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
اندازه گیری جریان تک فازی با استفاده از تکنیک های هسته ای
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران غلامحسین روشنی (نفر اول)، آرزو خزایی (نفر دوم)، احسان ناظمی (نفر سوم)

چکیده

علیرغم سه دهه تلاش گسترده جهانی، مشکل اندازهگیری کمیت های مختلف عملیاتی نظیر سرعت، چگالی و کسرحجمی سیالات در لوله ها، هنوز به عنوان یک معضل کلیدی در صنعت نفت و پتروشیمی باقی مانده است. یکی از روش-های رایج اندازه گیری کمیت های نام برده شده استفاده از تکنیک های هسته ای و به خصوص تضعیف پرتو گاما می باشد.همچنین با نفوذ روز افزون هوش مصنوعی در زمینه های مختلف صنایع نفت و گاز و گسترش نرم افزارهای شبیه ساز، بهسامانه ای که بتواند داده های اندازه گیری شده را با دقت پردازش نماید و امکان انتقال سریع داده ها را فراهم آورد، نیز نیازاست. در این مطالعه سعی شده است، در گام نخست با استفاده از روش تضعیف اشعه ی گاما سرعت سیال داخل یک لولهبا استفاده ازکد MCNPX و نرم افزار MATLAB اندازه گیری شود و در ادامه به چگالی سنجی سیال داخل لوله بااستفاده از روش پرسپترون چند لایه پرداخته شده است. با توجه به انطباق خوب نتایج حاصل از شبیه سازی با داده هایآزمایشگاهی در بخش سرعت سنجی و دقت بالای پیش بینی های صورت گرفته از طریق روش پرسپترون چند لایه می-توان گفت روشهای پیشنهادی قابل اعتماد هستند.