26 فروردین 1403
غلامحسين روشني

غلامحسین روشنی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی برق - گروه مهندسی برق (گرایش های الکترونیک و مخابرات)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی هسته ای
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل سازی رژیم سه فازی گاز-نفت-آب با استفاده از AN
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران غلامحسین روشنی (نفر اول)، فرزین شماع (نفر دوم)، آرزو خزایی (نفر سوم)

چکیده

در این مقاله از یک سیستم استنتاج عصبی-فازی ANFISبرای پیشبینی درصد حجمی گاز-نفت-آب در یک رژیم چندفازی استفاده گردیده است. آزمایش عملی مورد استفاده برای این مدل سازی، استفاده از دو چشمه ی Eu-152و Cs-137و یک آشکارساز NaIبوده است. سپس از این داده های شبیه سازی شده توسط نرم افزار MCNPXبه منظور یادگیری شبکه ANFISاستفاده گردیده است و سپس دو به دو، درصدهای گاز-آب و گاز-نفت و آب-نفت پیشبینی شده اند. در نهایت شبکه ی ANFIS طراحی شده دارای خطای بسیار اندکی بوده است