23 تیر 1399
شعيب خانمحمدي

شعیب خانمحمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده انرژی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی مکانیک ، دانشگاه گیلان ، ایران (1390 - 1395)
  عنوان رساله: بررسی ترمودینامیکی سیستم های تولید چندگانه با استفاده از تولید سینگاز از زیست توده
 • فوق لیسانس مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، ایران (1385 - 1387)
  عنوان پایان‌نامه: مدلسازی و تحلیل ترمو اقتصادی نیروگاه های حرارتی
 • لیسانس مهندسی مکانیک ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران (1381 - 1385)
  عنوان پایان‌نامه: تحلیل اگزرژی نیروگاه سیکل ترکیبی نکا
بیشتر

علایق پژوهشی

 • انرژی های تجدیدپذیر
 • بهینه سازی سیستم های انرژی
 • سیستم های پیشرفته تبدیل انرژی
 • مدیریت انرژی در ساختمان و صنعت
 • انرژی خورشیدی
 • گازی سازی زیست توده
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Shoaib Khanmohammadi, Mohammad Mehdi Baseri, Pouria Ahmadi, Abdullah Al-Rashed, Masoud Afrand (2020) Proposal of a novel integrated ocean thermal energy conversion system with flat plate solar collectors and thermoelectric generators: Energy, exergy and environmental analyses JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION: 256; 120600-...
2
Shoaib Khanmohammadi, Zeinab Rahimi, Saber Khanmohammadi, Masoud Afrand (2020) Triple-objective optimization of a double-tube heat exchanger with elliptic cross section in the presence TiO2 nanofluid JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY: 140; 477–488
3
Shoaib Khanmohammadi, Morteza Saadat, Faraedoon Waly Ahmad, Masoud Afrand (2020) Potential of thermoelectric waste heat recovery in a combined geothermal, fuel cell and organic Rankine flash cycle (thermodynamic and economic evaluation) INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY: 45; 6934-6948
4
Masoud Afrand, Morteza Saadat, Shoaib Khanmohammadi (2020) Energy and exergy analyses of dual refrigerant system for liquefaction of natural gas International Journal of Exergy: 31; 87-101
5
wei he, Azeez Barzinjy, Shoaib Khanmohammadi, Amin Shahsavar Goldanloo, mohammad moghimi, Masoud Afrand (2020) Multi-objective optimization of a photovoltaic thermal-compound sensible rotary heat exchanger system using exergo-economic and enviro-economic approaches JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT: 254; 109767
6
Amin Shahsavar Goldanloo, Shoaib Khanmohammadi (2019) Energy and economic evaluation and multicriteria optimization of different arrangements of integrated photovoltaic thermal and heat recovery wheel system INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH: 44; 1488-1505
7
8
Onder Kizilkan, Shoaib Khanmohammadi, Morteza Saadat (2019) Solar based CO2 power cycle employing thermoelectric generator and absorption refrigeration: Thermodynamic assessment and multi-objective optimization ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT: 200; 112072
9
Bruno Campos Teixeira de Carvalho, Caio Tácito Miranda Castro Bezerra de Melo, Alberto Jaime Romero Freire, Shoaib Khanmohammadi, Monica Carvalho (2019) MULTICRITERIA OPTIMIZATION OF RENEWABLE-BASED POLYGENERATION SYSTEM FOR TERTIARY SECTOR BUILDINGS Environmental Engineering and Management Journal: 18; 2441-2453
10
Shoaib Khanmohammadi, Nima Mazaheri (2019) Second law analysis and multi-criteria optimization of turbulent heat transfer in a tube with inserted single and double twisted tape INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES: 145; 105998
11
Shoaib Khanmohammadi, Morteza Saadat, Abdullah Al-Rashed, Masoud Afrand (2019) Thermodynamic and economic analyses and multi-objective optimization of harvesting waste heat from a biomass gasifier integrated system by thermoelectric generator ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT: 195; 1022–1034
12
Shoaib Khanmohammadi, Morteza Saadat (2019) Thermodynamic modeling and analysis of a novel heat recovery system in a natural gas city gate station JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION: 224; 346-360
13
14
Amin Shahsavar Goldanloo, Shoaib Khanmohammadi, Arash Karimipour, Marjan Goodarzi (2019) A novel comprehensive experimental study concerned synthesizes and prepare liquid paraffin-Fe3O4 mixture to develop models for both thermal conductivity & viscosity: A new approach of GMDH type of neural network INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER: 131; 432-441
15
16
17
18
Shoaib Khanmohammadi, Kazem Atashkari (2018) Modeling and multi-objective optimization of a novel biomass feed polygeneration system integrated with multi effect desalination unit Thermal Science and Engineering Progress: 8; 269-283
19
Amin Shahsavar Goldanloo, Shoaib Khanmohammadi, Mahsa Khaki, Mazyar Salmanzadeh (2018) Performance assessment of an innovative exhaust air energy recovery system based on the PV/T-assisted thermal wheel ENERGY: 162; 682-692
20
Shoaib Khanmohammadi, Farzad Veysi, sajad amini (2018) Experimental Energy and Exergy Analysis of a Flat Plate Solar Water Heater to Find Optimum Collector Mass Flow Rate journal of solar energy research: 3; 227-236
21
Shoaib Khanmohammadi, Mohammad Zanjani, Farzad Veysi (2018) Feasibility study of using solar energy as a renewable source in office buildings in different climatic regions World Journal of Engineering: 16; 213-221
22
23
Mahsa Khaki, Amin Shahsavar Goldanloo, Shoaib Khanmohammadi (2018) Scenario-Based Multi-Objective Optimization of an Air-Based Building-Integrated Photovoltaic/ Thermal System JOURNAL OF SOLAR ENERGY ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME: 140;
24
25
Mahsa Khaki, Amin Shahsavar Goldanloo, Shoaib Khanmohammadi, Mazyar Salmanzadeh (2017) Energy and exergy analysis and multi-objective optimization of an air based building integrated photovoltaic/thermal (BIPV/T) system SOLAR ENERGY: 158;
مقاله ارائه‌شده
1
Morteza Saadat, Shoaib Khanmohammadi, Faraedoon Waly Ahmad, Hadi Ganjehsarabi (2019) SCENARIO BASED OPTIMIZATION OF A NEW INTEGRATED SYSTEM FOR ENERGY RECOVERY FROM LOW-GRADE TEMPERATURE SOURCE World Energy Strategies Congress and Exhibition, Turkey, Istanbul
2
Hadi Ganjehsarabi, Mustafa Asker, Parisa Heidarnejad, Shoaib Khanmohammadi (2019) PERFORMANCE INVESTIGATION OF A BIOMASS ASSISTED GEOTHERMAL POWER PLANT INTEGRATED WITH DESALINATION UNIT World Energy Strategies Congress and Exhibition, Turkey, Istanbul
3
شعیب خانمحمدی، زینب رحیمی، مرتضی سعادت طرقی (1397) مطالعه عددی جریان، انتقال گرما و انتروپی نانو سیال آب-تیتانیوم در مبادله کن های گرمایی دولوله ای مارپیچ با مقطع بیضی شکل چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک، عمران و فناوری های پیشرفته، ایران¡ خراسان شمالی
4
Morteza Saadat, Shoaib Khanmohammadi, Ali Bahadori (2018) طراحی و ساخت یک پاور بانک با استفاده از ژنراتور ترموالکتریک The 4th national conference mechanical - civil and advanced technology engineering, iran, North Khorasan
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
فعالیت‌های فناورانه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دانشجویان

 • سجاد خانجاني
  نام و نام خانوادگی: سجاد خانجانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی مکانیک
  پایان نامه: بررسی تجربی آب شیرین کن استخری
 • زينب رحيمي
  نام و نام خانوادگی: زینب رحیمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
  پایان نامه: بهینه سازی پارامترهای هندسی مبادله کن حرارتی دولوله ای حاوی نانوسیال آب-گرافن، مجهز به پره های مخروطی پیچ خورده در سمت لوله و ریب ها در سمت حلقوی با استفاده از آنالیز قوانین ترمودینامیک
بیشتر
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه مهندسی مکانیک (1397 - ادامه دارد)
 • عضو شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه (1397 - ادامه دارد)
 • استاد مشاور انجمن علمی مکانیک (1397 - 1398)
بیشتر