02 اردیبهشت 1403
شعيب خانمحمدي

شعیب خانمحمدی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: کرمانشاه-بزرگراه امام خمینی(ره) - دانشگاه صنعتی کرمانشاه- دانشکده مهندسی- گروه مکانیک - کدپستی: 6715685420
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن: 0833-8305001
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بهبود بهره وری آب شیرین کن خورشیدی با افزایش آب گریزی در سطح چگالش
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
آب شیرین کن خورشیدی، ترشوندگی، چگالش قطره ای، نانو
پژوهشگران شعیب خانمحمدی (نفر اول)، سجاد خانجانی (نفر دوم)

چکیده

در این مطالعه، به منظور بهبود راندمان تولید آب شیرین و افزایش قابلیت ترشوندگی سطح چگالنده برای آب شیرین کن خورشیدی، به مقایسه همزمان دو مدل آزمایشگاهی در دو حالت استفاده از نانو ذرات آب گریز در سطح میعان و بدون استفاده از پوشش نانو ذرات در مدل دیگر پرداخته شده است. استفاده از پوشش آب گریز در سطح چگالنده باعث افزایش عملکرد چگالش و تبدیل آن از حالت چگالش لایه ای به چگالش قطره ایی می گردد. نتایج حاصل از مقایسه بین دو سیستم نشان می دهد که استفاده از محلول آب گریز در سطح چگالنده منجر به افزایش تولید قطرات میعان شده و باعث غلتیدن سریعتر آنها خواهد شد. همچنین مقدار تولید آب شیرین در دو حالت با و بدون استفاده از پوشش نانو نیز اندازه گیری شد، مشاهده شد که مقدار آب شیرین تولیدی در حالت استفاده از پوشش نانو، افزایش 22% نسبت به فرایند بدون پوشش را نشان می دهد.