05 تیر 1403
شعيب خانمحمدي

شعیب خانمحمدی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: کرمانشاه-بزرگراه امام خمینی(ره) - دانشگاه صنعتی کرمانشاه- دانشکده مهندسی- گروه مکانیک - کدپستی: 6715685420
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن: 0833-8305001
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی انرژی و اگزرژی یک سیکل نوین تولید توان و سرمایش با حداکثر بازیافت حرارت اتلافی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
پیل سوختی، انرژی، اگزرژی، سیکل رانکین آلی، سیکل ترکیبی توان و تبرید
پژوهشگران شعیب خانمحمدی (نفر اول)، امیر حسین پاک سرشت (نفر دوم)، سجاد خانجانی (نفر سوم)

چکیده

در این مطالعه، یک سیستم نوین تولید توان و سرمایش مبتنی بر پیل سوختی در یک سیکل ترکیبی رانکین آلی و تبرید تراکمی بخار پیشنهاد و مورد مطالعه قرار گرفته است. سیکل ترکیبی پیشنهادی مورد مطالعه شامل شش مبدل حرارتی، سه توربین، یک کمپرسور، پمپ و یک شیر انبساط به همراه ریکوپراتور و پیل سوختی است. به منظور تولید توان و سرمایش با هدف بازیابی اتلاف گرمای بیش تر در سیکل ترکیبی رانکین آلی و تبرید تراکمی بخار با بهره گیری از فناوری پیل سوختی می توان گامی موثر و مفید در جهت تولید توان و سرمایش هر چه بیشتر در این سیکل-ها برداشت. به همین منظور، در این مطالعه با استفاده از نرم افزار EES به تجزیه و تحلیل پارامتریک بر عملکردهای ترمودینامیکی سیکل پیشنهادی پرداخته شده است. نتایج این مطالعه نشان می-دهد که با افزودن پیل سوختی به سیکل ترکسیبی تولید همزمان مورد مطالعه می توان نرخ اتلاف حرارت را کاهش داده و راندمان انرژی و اگزرژی سیکل را به میزان 14/25% و 32/34% افزایش و بهبود داد.