02 اردیبهشت 1403
شعيب خانمحمدي

شعیب خانمحمدی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: کرمانشاه-بزرگراه امام خمینی(ره) - دانشگاه صنعتی کرمانشاه- دانشکده مهندسی- گروه مکانیک - کدپستی: 6715685420
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن: 0833-8305001
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل رفتار خمشی نانو صفحات متخلخل به روش دینامیک مولکولی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
نانو ساختار ، تخلخل، دینامیک مولکولی ، خمش
پژوهشگران شعیب خانمحمدی ()، سیدمحمدرضا رفائی (دانشجو)، سجاد حیاتی (استاد راهنمای اول)، سید کمال جلالی (استاد راهنمای دوم)

چکیده

در این پایان نامه تحلیل رفتار خمشی نانو صفحات فلزی به روش دینامیک مولکولی پرداخته خواهد شد و تأثیر تخلخل های نانو مقیاس بر خیز این صفحات مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برای انجام پژوهش از روش دینامیک مولکولی که روشی کارا و متداول برای بررسی نانو ساختارها در فیزیک محاسباتی است استفاده خواهد شد. هندسه اولیه نانوصفحات متخلخل به وسیله کدنویسی در نرم افزار متلی ایجاد و برای شبیه سازی دینامیک مولکولی نرم افزار LAMMPSبه خدمت گرفته خواهد شد. در نهایت نتایج شبیه سازی توسط نرم افزار OVITO ارائه خواهند گشت. تأثیر پارامترهای مختلف هندسی، خواص مکانیکی و اندازه و چینش تخلخلها بر رفتار خمشی با جزییات بررسی خواهد شد.