02 اردیبهشت 1403
شعيب خانمحمدي

شعیب خانمحمدی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: کرمانشاه-بزرگراه امام خمینی(ره) - دانشگاه صنعتی کرمانشاه- دانشکده مهندسی- گروه مکانیک - کدپستی: 6715685420
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن: 0833-8305001
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه عددی جریان، انتقال گرما و انتروپی نانو سیال آب-تیتانیوم در مبادله کن های گرمایی دولوله ای مارپیچ با مقطع بیضی شکل
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
مبادله کن دو لوله ای مارپیچ، آنتروپی، افزایش انتقال گرما، بیضی
پژوهشگران شعیب خانمحمدی (نفر اول)، زینب رحیمی (نفر دوم)، مرتضی سعادت طرقی (نفر سوم)

چکیده

در این مطالعه به بررسی جریان، انتقال گرما و آنتروپی نانوسیال آب-تیتانیم با استفاده از روش عددی پرداخته شده است. اثر پارامترهای عدد رینولدز، غلظت نانوسیال و قطر مارپیچی روی این نانوسیال درون یک مبادله کن گرمایی دولوله ای مارپیچ با مقطع بیضی شکل مورد بررسی قرار گرفت. هدف از انجام این مقاله یافتن شرایط مطلوب برای طراحی مبادله کن گرمایی مارپیچ است، یافتن پارامترهایی که بتوان به بیشترین میزان انتقال گرما و کمترین میزان تولید آنتروپی و ضریب اصطکاک رسید اهمیت دارد، از آن جایی که فرآیندهای برگشت ناپذیر خود به خودی است، در نتیجه همه آن ها با افزایش آنتروپی همراه می باشند، بنابراین تولید آنتروپی می تواند به عنوان یک معیار برای تشخیص کارایی دستگاه های مهندسی به کار رود. همچنین برای کاهش میزان مصرف انرژی و کاهش اتلافات، رسیدن به کمترین مقدار ضریب اصطکاک حائز اهمیت است. نتایج نشان می دهد که با افزایش عدد رینولدز و غلظت نانوذره تیتانیم درون آب ضریب انتقال گرمای کلی و تولید آنتروپی کلی افزیش می-یابد و با ضریب اصطکاک رابطه عکس دارد. همچنین با کاهش قطر مارپیچ ضریب انتقال گرمای کلی، ضریب اصطکاک و تولید آنتروپی افزایش می یابد.