07 خرداد 1403

شیده احتشام راد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Shideh Ehteshamrad (2024) Relationship of Dangerous Behavior of Professional Drivers and Penalties on Accidents of Intercity Road Network international journal of transportation engineering: 11; 1491-1504
2
Shideh Ehteshamrad, Mahmood Saffarzadeh, Amirreza Mamdoohi, Trond Nordfjærn (2022) Behavior of parents and children in the way they use public transport. A case study of Iranian households Case Studies on Transport Policy: 10; 454-462
مقاله ارائه‌شده
1
شیده احتشام راد (1401) اندازه گیری رفتارهای پرخطر رانندگان حرفه ای در جاده های بین شهری؛ طراحی پرسشنامه نوزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، ایران¡ تهران
2
شیده احتشام راد، محمدامین امامی (1400) شناسایی عوامل مؤثر بر سهم استفاده از قطار در سفرهای برونشهری شهر کرمانشاه در راستای ارائه راهکارهای افزایش سهم سفرهای ریلی برونشهری هفتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
محمد حسن تسخیری، سجاد احمدیان، شیده احتشام راد (1402) تهیه اپلیکیشن موبایلی با نام "هم راه" دانشگاه صنعتی کرمانشاه
2
شیده احتشام راد (1402) انجام عملیات طرح پژوهشی ویژه کمیسیون ایمنی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه
3
شیده احتشام راد (1400) شناسایی نقاط پرتصادف جاده های برون شهری حوزه استحفاظی استان کرمانشاه، تجزیه و تحلیل و ارائه راهکار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه(اعتبار ملی)
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
فعالیت‌های فناورانه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!