05 تیر 1403

شیده احتشام راد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات درس

عنوان مبانی زیرسازی و روسازی راه آهن
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز استاتیک و مقاومت مصالح
توضیحات

فایل‌ها

طرح درس
(500/87 کیلوبایت)