05 تیر 1403

شیده احتشام راد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات درس

عنوان مهندسی ترابری
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز راهسازی- آمار و احتمالات هندسی
توضیحات

فایل‌ها

طرح درس
(566/71 کیلوبایت)