05 تیر 1403

شیده احتشام راد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات درس

عنوان طرح هندسی خط
شماره 1203019
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز مبانی زیرسازی و روسازی را آهن
توضیحات

فایل‌ها

طرح درس
(179/9 کیلوبایت)