05 تیر 1403

شیده احتشام راد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات درس

عنوان تقاضا در حمل و نقل
شماره 1203021
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز برنامه ریزی حمل و نقل
توضیحات

فایل‌ها

طرح درس
(184/07 کیلوبایت)
طرح درس
(184/07 کیلوبایت)