05 تیر 1403

شیده احتشام راد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات درس

عنوان طراحی ایستگاه و خطوط صنعتی
شماره 1203035
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز تقاضا در حمل و نقل
توضیحات

فایل‌ها

طرح درس
(165/96 کیلوبایت)