05 تیر 1403

شیده احتشام راد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی نقاط پرتصادف جاده های برون شهری حوزه استحفاظی استان کرمانشاه، تجزیه و تحلیل و ارائه راهکار
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
تصادفات ایمنی بزرگراه ها و جاده های اصلی استان کرمانشاه
پژوهشگران شیده احتشام راد (مجری)

چکیده

بر اساس آمار جمعیتی درگاه ملی ایران و پزشکی قانونی کشور، تعداد مرگ و میر ناشی از حوادث جاده ای در ایران و در دوره بررسی به ازای هر صدهزار نفر 19.06 نفر است. این عدد برای استان کرمانشاه 23.56 نفر است. در حوزه راه های برون شهری استان کرمانشاه هر 22 ساعت یک نفر کشته و در هر دو ساعت بیش از یک نفر مجروح می شود. با توجه به کمبود اعتبارات موجود، ضرورت شناسایی و هزینه کرد صحیح منابع برای بیشترین اثرگذاری اجتناب ناپذیر است. این پژوهش در چهار بخش انجام شده است. در بخش اول آمار در سه حوزه نحوه ثبت داده های تصادفات، وضع موجود راه ها و تحلیل جریان ترافیک بررسی شده است. در این بخش بیش از 7000 رکورد مربوط به ثبت تصادفات، هر یک مشتمل بر حدود 20 آیتم مربوط به دوره سه ساله 1397، 1398 و 1399 مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است. در بخش دوم داده های تصادفات تحلیل و ارتباطات منطقی بین فاکتورهای اثرگذار بر تصادفات شناسایی گزارش گردید. بر این اساس 85 درصد تصادفات منجر به فوت تا یا جرح ناشی از تجاوز از سرعت غیرمجاز(40 درصد)، عدم توجه به جلو(25درصد)، انحراف به چپ(10 درصد) و خستگی و خواب آلودگی(10 درصد) بوده است. در بخش سوم، ضمن بازدیدهای کارشناسی روزانه و شبانه از 20 محور(حدود 1000 کیلومتر راه اصلی و بزرگراهی) و بررسی جریان ترافیک، آمار ثبت شده تصادفات و رفتار رانندگان، مشکلات عمومی هر محور و نقاط پرتصادف و پرخطر در هر ممحور شناسایی گردید و به طور همزمان راهکارهای بلند مدت و کوتاه مدت رفع نقص برای هر محور و هر نقطه ارائه گردید. در بخش آخر، 23 محور و همچنین 107 نقطه بر اساس شاخص های مناسب جهت اقدام و اصلاح، اولویت بندی گردید. بعلاوه، با توجه به اینکه در بخش مقدماتی روش های استاندارد جهت مدیریت ایمنی راههای استان تبیین گردید، در پایان نیز فرم هایی جهت رصد و نظارت بر نحوه عملکرده موثر طراحی و پیشنهاد گردید.