23 تیر 1399
سينا زرشكي

سینا زرشکی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، معاونت آموزشی و پژوهشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 08338305021
دانشکده: دانشکده انرژی

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
amin shokri, Parisa Daraei, Sina Zereshki (2020) Water decolorization using waste cooking oil: An optimized green emulsion liquid membrane by RSM Journal of Water Process Engineering: 33; 101021-...
2
Parisa Daraei, Sina Zereshki, amin shokri (2019) Application of nontoxic green emulsion liquid membrane prepared by sunflower oil for water decolorization: Process optimization by response surface methodology JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY: 77; 215-222
3
Sina Zereshki, Parisa Daraei, amin shokri (2018) Application of edible paraffin oil for cationic dye removal from water using emulsion liquid membrane JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS: 356; 1-8
4
مقاله ارائه‌شده
1
سینا زرشکی، امین شکری، اکرم کریمی (1397) جداسازی مس توسط غشاء مایع امولسیونی و بررسی شرایط بهینه با استفاده از طراحی آزمایش شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، ایران¡ تهران
2
سینا زرشکی (1396) پیشرفتها، چالشها و چشم اندازهای صنعت اسمز مستقیم در فرایندهای نمکزدایی همایش ملی کاربرد های شیمی در فناوری های نوین
3
سینا زرشکی (1396) ارزیابی غشای پلیمری سلولز استات با استفاده از محلول کششی آب نمک در فرایند اسمز مستقیم همایش ملی کاربرد های شیمی در فناوری های نوین
4
سینا زرشکی (1396) حذف مخلوط رنگ ها از محلول های آبی توسط غشاء امولسیون مایع کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی، مهندسی شیمی
5
سینا زرشکی (1395) ارزیابی غشاء سلولز استات در تغلیظ محلول قندی با استفاده از فرآیند اسمز مستقیم همایش شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران
6
7
سینا زرشکی (1394) شبیه سازی واحد پیش تفکیک پتروشیمی بیستون کرمانشاه با نرم افزار PRO/II همایش ملی مهندسی فرآیند، پالایش و پتروشیمی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
فعالیت‌های فناورانه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!