07 خرداد 1403
سينا زرشكي

سینا زرشکی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، معاونت آموزشی و پژوهشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 08338305021
دانشکده: دانشکده مهندسی

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
amin shokri, Parisa Daraei, Sina Zereshki (2020) Water decolorization using waste cooking oil: An optimized green emulsion liquid membrane by RSM Journal of Water Process Engineering: 33; 101021-...
3
Parisa Daraei, Sina Zereshki, amin shokri (2019) Application of nontoxic green emulsion liquid membrane prepared by sunflower oil for water decolorization: Process optimization by response surface methodology JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY: 77; 215-222
4
Sina Zereshki, Parisa Daraei, amin shokri (2018) Application of edible paraffin oil for cationic dye removal from water using emulsion liquid membrane JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS: 356; 1-8
5
مقاله ارائه‌شده
1
سینا زرشکی، امین شکری، محمدعلی برندیشه نقیبی (1400) مطالعه اثر سورفکتانت های غیر یونی برای جداسازی رنگ متیلن بلو در غشا مایع امولسیونی سبز: بررسی زمان امولسیون سازی، غلظت سورفکتانت، و غلظت فاز داخلی هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، ایران¡ مشهد
2
سینا زرشکی، امین شکری، محمدعلی برندیشه نقیبی (1400) جداسازی رنگ های کاتیونی با استفاده از غشاء مایع امولسیونی سبز بر اساس سورفکتانت های پلی سوربات غیر یونی دهمین سمینار دوسالانه شیمی و محیط زیست، ایران¡ قوچان
3
سینا زرشکی، امین شکری، اکرم کریمی (1397) جداسازی مس توسط غشاء مایع امولسیونی و بررسی شرایط بهینه با استفاده از طراحی آزمایش شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، ایران¡ تهران
4
سینا زرشکی، پریسا دارائی، محمد کارخانه (1396) پیشرفتها، چالشها و چشم اندازهای صنعت اسمز مستقیم در فرایندهای نمکزدایی همایش ملی کاربرد های شیمی در فناوری های نوین
5
سینا زرشکی، پریسا دارائی، محمد کارخانه (1396) ارزیابی غشای پلیمری سلولز استات با استفاده از محلول کششی آب نمک در فرایند اسمز مستقیم همایش ملی کاربرد های شیمی در فناوری های نوین
6
سینا زرشکی، پریسا دارائی، امین شکری (1396) حذف مخلوط رنگ ها از محلول های آبی توسط غشاء امولسیون مایع کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی، مهندسی شیمی
7
سینا زرشکی، سوگند فیض عسگری (1395) ارزیابی غشاء سلولز استات در تغلیظ محلول قندی با استفاده از فرآیند اسمز مستقیم همایش شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران
8
9
جواد انصاری، سپیده زرین ماه، سینا زرشکی (1394) شبیه سازی واحد پیش تفکیک پتروشیمی بیستون کرمانشاه با نرم افزار PRO/II همایش ملی مهندسی فرآیند، پالایش و پتروشیمی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
فرزاد نصیرمنش، کیانا رستمی، سینا زرشکی، پریسا دارائی (1401) بررسی روش نوین تهیه غشاهای کامپوزیتی با کمک قالبگیری و پوشش دهی آنی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
2
پروانه رسولی، حسین عظیمی، سینا زرشکی، حامد رشیدی (1400) بررسی فرایند جذب کربن دی اکسید با استفاده از حلال جدید آمونیاک- گلیسرول در میکروکانال دانشگاه صنعتی کرمانشاه
پایان‌نامه
کتاب
فعالیت‌های فناورانه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!