30 فروردین 1403
سينا زرشكي

سینا زرشکی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، معاونت آموزشی و پژوهشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 08338305021
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات درس

عنوان عملیات واحد 2
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز عملیات واحد 1
توضیحات

فایل‌ها

طرح درس
(121/51 کیلوبایت)
آموزش مجازي جلسه اول
(792/37 کیلوبایت)
آموزش مجازي جلسه دوم
(1/22 مگابایت)
آموزش مجازي جلسه سوم
(944/16 کیلوبایت)
جلسه پنجم مجازي-جزوه
(1/43 مگابایت)
جلسه ششم مجازي-جزوه
(1/78 مگابایت)
آموزش مجازي جلسه چهارم
(1/55 مگابایت)