30 فروردین 1403
سينا زرشكي

سینا زرشکی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، معاونت آموزشی و پژوهشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 08338305021
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات درس

عنوان انتقال حرارت 1
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز مکانیک سیالات 1
توضیحات

فایل‌ها

طرح درس
(147/03 کیلوبایت)
جلسه اول مجازي
(3/04 مگابایت)
جلسه دوم مجازي
(996/41 کیلوبایت)
جلسه سوم مجازي
(1/01 مگابایت)
جلسه چهارم مجازي
(1/52 مگابایت)
جلسه پنجم مجازي
(1/29 مگابایت)
جلسه ششم مجازي
(1/83 مگابایت)