03 مرداد 1403
سينا زرشكي

سینا زرشکی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، معاونت آموزشی و پژوهشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 08338305021
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه اثر سورفکتانت های غیر یونی برای جداسازی رنگ متیلن بلو در غشا مایع امولسیونی سبز: بررسی زمان امولسیون سازی، غلظت سورفکتانت، و غلظت فاز داخلی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
غشا مایع امولسیونی سبز، سورفکتانت غیریونی، رنگ کاتیونی، زمان امولسیون سازی
پژوهشگران سینا زرشکی (نفر اول)، امین شکری (نفر دوم)، محمدعلی برندیشه نقیبی (نفر سوم)

چکیده

در این پژوهش اثر سورفکتانت های غیر یونی اسپن 80 (Span 80) و تریتون ایکس 100 (Triton X-100) در فرایند غشا امولسیون مایع سبز مورد مطالعه قرار گرفت. غشا امولسیون مایع سبز برای جداسازی در این کار شامل غلظتهای متفاوت سورفکتانت های غیریونی به عنوان امولسیفایر، هیدروکسید سدیم به عنوان عامل انحلال در فاز داخلی و روغن خوراکی آفتابگردان به عنوان حلال می باشد. در این آزمایشات اثر زمان امولسیون سازی، غلظت سورفکتانت و غلظت فاز داخلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که با استفاده از سورفکتانت های غیریونی در حالت بهینه می توان به جداسازی بیش از 95% برای رنگ کاتیونی متیلن بلو دست یافت.