30 فروردین 1403
سينا زرشكي

سینا زرشکی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، معاونت آموزشی و پژوهشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 08338305021
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات درس

عنوان زبان تخصصی مهندسی شیمی
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز زبان عمومی
توضیحات

فایل‌ها

طرح درس
(150/57 کیلوبایت)
جلسه اول مجازي
(336/25 کیلوبایت)
جلسه دوم مجازي
(342/2 کیلوبایت)
جلسه سوم مجازي
(299/16 کیلوبایت)