30 فروردین 1403
سينا زرشكي

سینا زرشکی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، معاونت آموزشی و پژوهشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 08338305021
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
جداسازی رنگ های کاتیونی با استفاده از غشاء مایع امولسیونی سبز بر اساس سورفکتانت های پلی سوربات غیر یونی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
غشاء مایع امولسیونی سبز، رنگ کاتیونی، سورفکتانت پلی سوربات غیریونی
پژوهشگران سینا زرشکی (نفر اول)، امین شکری (نفر دوم)، محمدعلی برندیشه نقیبی (نفر سوم)

چکیده

در این پژوهش پایداری و میزان استخراج رنگ های کاتیونی توسط دو سورفکتانت غیریونی پلی سوربات 80 و 20 در فرآیند غشاء مایع امولسیون حاوی حلال سبز خوراکی بررسی شد. فاز غشاء مایع امولسیون حاوی درصدهای وزنی سورفکتانت های غیریونی، حامل دی - (‏2 - اتیل هگزیل)‏فسفریک اسید (‏D2EHPA) به عنوان تسهیل کننده و سدیم هیدروکسید به عنوان فاز داخلی درنظر گرفته شد. اثر پارامترهای غلظت سورفکتانت، حامل و سرعت همزن در مرحله استخراج و پایداری فاز غشائی بررسی شد. نتایج این بررسی نشان می دهد که در شرایط بهینه می توان به جداسازی بیش از 90 درصد رنگ های کاتیونی توسط غشاء مایع امولسیون سبز دست یافت.