01 مرداد 1403

پیمان مرادی

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
fateme karami, Babak Aghel, Peyman Moradi, Mehdi Karimi (2022) Stripping of hydrogen sulfide from crude oil desalter effluent via different adsorbents International Journal of Environmental Science and Technology: 19; 5119-5130
2
Peyman Moradi, Sajad Hayati, tahere ghahri zade (2020) Modeling and optimization of lead and cobalt biosorption from water with Rafsanjan pistachio shell, using experiment based models of ANN and GP, and the grey wolf optimizer CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS: 202; 1-9
3
fateme fashi, Ahad Ghaemi, Peyman Moradi (2019) Piperazine-modified activated alumina as a novel promising candidate for CO2 capture: experimental and modeling Greenhouse Gases-Science and Technology: 9; 37-51
مقاله ارائه‌شده
1
محمد عزتی، پیمان مرادی (1401) ساخت کوره تحت نیتروژن جهت تولید کربن فعال در مقیاس آزمایشگاهی سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فن آوریهای آزمایشگاهی، ایران، اردبیل
2
صادق نیک روشت، پیمان مرادی (1396) بررسی پارامترهای اثرگذار در اصلاح جاذب پوست گردو با استفاده از روش RSM پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوریهای اخیر در شیمی و مهندسی شیمی، ایران، تهران
3
Peyman Moradi, fateme fashi, sadegh nik ravesht, behnaz heidarian (2018) A review on latest achievements in systems and catalysts to produce Hydrogen using methane: steam 5th international conference on recent innovations chemistry and chemical engineering, iran, tehran
4
Peyman Moradi, mohammad reza khosromanesh (2018) An Investigation of the Kermanshah petrochemical wastewater treatment using GAC. 5th international conference on recent innovations chemistry and chemical engineering, iran, tehran
5
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
2
محمد عزتی، غلامحسین روشنی، پیمان مرادی (1401) ساخت کوره آزمایشگاهی تحت نیتروژن دانشگاه صنعتی کرمانشاه
3
سجاد حیاتی، طاهره قهری زاده، پیمان مرادی (1399) کاربرد پسته اصلاح شده به منظور حذف سرب از پساب صنعتی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
4
پایان‌نامه
کتاب
1
پیمان مرادی، احسان عزیزی (1399) تعیین مشخصات و خواص برشهای نفتی شابک:دوره: 0-1-96037-622-978، 3-0-96037-622-978 ج 1
فعالیت‌های فناورانه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!