05 تیر 1403

پیمان مرادی

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
کاربرد پسته اصلاح شده به منظور حذف سرب از پساب صنعتی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
جذب سطحی، پوست پسته رفسنجان، کبالت، بهینه سازی
پژوهشگران سجاد حیاتی (همکار)، طاهره قهری زاده (همکار)، پیمان مرادی (مجری)

چکیده

جذب زیستی سرب از محلول آبی با استفاده از پوسته پسته رفسنجان (RPS) اصلاح شده به عنوان یک ماده جاذب مورد مطالعه قرار می گیرد. مقدار فلز حذف شده به چهار عامل شامل pH محلول آبی، غلظت اولیه فلز (C0)، دوز جاذب (DB) و درجه حرارت (T) بستگی دارد. مجموعه ای کارآمد از آزمایشات به صورت ناپیوسته و در مقیاس آزمایشگاهی به انجام رسید. شبکه عصبی پیش خور (FFNN) و روش های برنامه نویسی ژنتیکی (GP) برای مدل سازی فرآیند استفاده گردیدند. فرمول FFNN با استفاده از الگوریتم بهینه سازی گرگ خاکستری (GWO) بهبود می یابد و ضریب رگرسیون R2 برابر با 9932/0 جهت حذف کبالت حاصل می گردد. فرمول GP نیز مقدار R2 برابر با 9657/0 را در حذف سرب بدست می دهد. با استفاده از روش بهینه سازی گرگ خاکستری (GWO) ثابت می شود که در 5 =pH، mg/L 2/10C0= ، g/L 8/0 =DB و ºC 25 T=، حد بالای جذب سرب (II) یعنی مقدار 5/81% بدست می آید.