05 تیر 1403

پیمان مرادی

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات درس

عنوان فرآیندهای جذب سطحی پیشرفته
شماره
مقطع کارشناسی ارشد
پیش‌نیاز
توضیحات هدف این دوره آشنایی با جاذب ها و کاربردهای آن می باشد.

فایل‌ها

طرح درس
(58/73 کیلوبایت)
A1-Overview
(1/64 مگابایت)
A2-Introduction.
(2/01 مگابایت)
A3-Instrumental Characterization Methods.
(11/56 مگابایت)
A4-Experimental Characterization Methods.
(3/87 مگابایت)
A5-Methods of Adsorbent Modifications.
(2/46 مگابایت)
A6-Thermodynamics of Adsorption.
(1/44 مگابایت)
A7- Modeling of Adsorption Isotherms.
(1/76 مگابایت)
A8-Kinetic Modeling of Adsorption.
(1/93 مگابایت)
A9-PSA Processes.
(1/14 مگابایت)