05 تیر 1403

پیمان مرادی

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت کوره تحت نیتروژن جهت تولید کربن فعال در مقیاس آزمایشگاهی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
کوره تحت نیتروژن، کربن فعال
پژوهشگران محمد عزتی (نفر اول)، پیمان مرادی (نفر دوم)

چکیده

کوره تحت نیتروژن طراحی شده قابلیت کارکرد تا دمای 700 درجه سلسیوس را دار می باشد. از این کوره برای تولید کربنفعال استفاده میشود. حجم این کوره باال نیست به همین دلیل قابل استفاده در آزمایشگاه بوده و برخالف کورههای متداول که مصرف نیتروژن باالیی داشته و اغلب آالینده نیز هستند، کوره ساخته شده در این پژوهش فاقد این مشکالت است. ارتفاع کوره 110 و شعاع آن 25 سانتی متر می باشد، بدنه کوره از جنس آجر نسوز که با استفاده از پشم سنگ عایق شده و در بدنه بیرونی از جنس ورق گالوانیزه استفاده شده است، المنت هایی که استفاده شده اند با توجه به ارتفاعی که بدنه کوره دارد در هر قسمت طبقه بندی شده که با توجه به محل قرارگیری نمونه فقط آن قسمت حرارت میبیند و از از اتالف انرژی جلوگیری میشود.کنترلر استفاده شده در این کوره قابل برنامه ریزی میباشد.