20 تیر 1399

پریسا دارائی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده انرژی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی کاربردی
تلفن:
دانشکده: دانشکده انرژی

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
amin shokri, Parisa Daraei, Sina Zereshki (2020) Water decolorization using waste cooking oil: An optimized green emulsion liquid membrane by RSM Journal of Water Process Engineering: 33; 101021-...
2
Parisa Daraei, Sina Zereshki, amin shokri (2019) Application of nontoxic green emulsion liquid membrane prepared by sunflower oil for water decolorization: Process optimization by response surface methodology JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY: 77; 215-222
3
4
نگین قائمی، پریسا دارائی، شیوا پالانی (1397) تأثیر نانو ذرههای آلومینای اصلاح شده برعملکرد غشای پلیمری در کاهش سختی آب شیمی و مهندسی شیمی ایران: 3; 81-95
5
Sina Zereshki, Parisa Daraei, amin shokri (2018) Application of edible paraffin oil for cationic dye removal from water using emulsion liquid membrane JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS: 356; 1-8
6
7
Negin Ghaemi, Parisa Daraei, shiva palani (2018) "Surface Modification of Polysulfone Membranes Using Poly(Acrylic Acid)- Decorated Alumina Nanoparticles" CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY: 41;
8
9
Parisa Daraei (2016) A review on chitosan-based adsorptive membranes CARBOHYDRATE POLYMERS: 152;
10
Negin Ghaemi, Parisa Daraei (2016) Enhancement in copper ion removal by PPy@Al2O3 polymeric nanocomposite membrane JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY: 40;
11
Parisa Daraei, Negin Ghaemi, Hedayatollah Sadeghi Ghari, Mahtab Norouzi (2016) Mitigation of fouling of polyethersulfone membranes using an aqueous suspension of cellulose nanocrystals as a nonsolvent CELLULOSE: 23;
12
مقاله ارائه‌شده
1
الهام رستمی، پریسا دارائی (1397) بررسی قابلیت جذب رنگ توسط نانوذرات مگنتیت اصلاح شده با بیوپلیمر آلژینات شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، ایران¡ تهران
2
نگین قائمی، پریسا دارائی، احسان امیری (1397) اثر حضور پلی آکریلیک اسید در لایه نگهدارنده غشا لایه نازک بر عملکرد اسمز مستقیم غشا در نمک زدایی از آب شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، ایران¡ تهران
3
4
نگین قائمی، پریسا دارائی (1395) بهبود خاصیت ضد گرفتگی غشاء نانو فیلتراسیون پلیمری با استفاده از نانو آلومینای اصلاح شده همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی، پتروشیمی و نانو ایران
5
6
7
8
9
10
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
کتاب
1
Parisa Daraei (2011) Metallic Membranes by Wire Arc Spraying: Preparation, Characterisation and Applications ISBN: Print ISBN: 9780470746523 Online ISBN: 97804709775
فعالیت‌های فناورانه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!