28 فروردین 1403

پریسا دارائی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده انرژی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی کاربردی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
حذف مخلوط رنگ ها از محلول های آبی توسط غشاء امولسیون مایع
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران سینا زرشکی (نفر اول)، پریسا دارائی (نفر دوم)، امین شکری (نفر سوم)

چکیده

در این آزمایش استخراج مخلوط رنگ ها از محلول آبی با استفاده از سیستم غشاء امولسیون مایع مورد مطالعه قرار گرفت. غشاء امولسیون مایع برای جداسازی در این کار شامل اسپن 80به عنوان امولسیفایر، هیدروکسید سدیم به عنوان عامل انحلال در فاز داخلی و روغن خوراکی به عنوان حلال میباشد. در این آزمایش اثر غلظت امولسیفایر، غلظت فاز داخلی، نسبت فاز داخلی به فاز آلی و سرعت همزن در مرحله استخراج بررسی شد. نتایج نشان میدهد که در شرایط بهینه آزمایش، خوراک رنگی تقریباً به طور کامل قابل جداسازی است