29 تیر 1403

پریسا دارائی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده انرژی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی کاربردی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Parisa Daraei, Elham Rostami, farzad nasimanesh, Valiollah Nobakht (2023) Preparation of pH-sensitive composite polyethersulfone membranes embedded by Ag(I) coordination polymer for the removal of cationic and anionic dyes JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT: 347; 119083-...
2
Parisa Daraei, Kiana Rostami, farzad nasimanesh (2023) A New Approach for Fabricating Thin Film Nanocomposite Membranes via a Real-Time Casting/Coating Method Journal of Membrane Science and Research: 9; 1-8
3
Parisa Daraei, amin shokri, Elham Rostami (2022) Extraction of Vancomycin Antibiotic from Water using Green Emulsion Liquid Membrane Based on Sunflower Oil Journal of Membrane Science and Research: 8; 1454-1462
4
Seyed Siavash Madaeni, Monir Falsafi, Negin Ghaemi, Parisa Daraei (2021) Low-fouling biomimetic membranes fabricated by direct replication of self-cleaning natural leaf ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY: 42; 3641-3650
5
Ehsan Salehi, Farhad Heidary, Parisa Daraei, Mohammad Keyhani, Milad Behjomanesh (2020) Carbon nanostructures for advanced nanocomposite mixed matrix membranes: a comprehensive overview REVIEWS IN CHEMICAL ENGINEERING: 36; 723-748
6
amin shokri, Parisa Daraei, Sina Zereshki (2020) Water decolorization using waste cooking oil: An optimized green emulsion liquid membrane by RSM Journal of Water Process Engineering: 33; 101021-...
7
Parisa Daraei, Sina Zereshki, amin shokri (2019) Application of nontoxic green emulsion liquid membrane prepared by sunflower oil for water decolorization: Process optimization by response surface methodology JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY: 77; 215-222
8
پریسا دارائی، نگین قائمی، نفیسه امامی (1398) تهیه نانوکامپوزیت نقره/کیتوسان برای رنگ زدایی از آب شیمی و مهندسی شیمی ایران: 3; 57-67
9
10
نگین قائمی، پریسا دارائی، شیوا پالانی ( دانشجو) (1397) تأثیر نانو ذرههای آلومینای اصلاح شده برعملکرد غشای پلیمری در کاهش سختی آب شیمی و مهندسی شیمی ایران: 3; 81-95
11
Sina Zereshki, Parisa Daraei, amin shokri (2018) Application of edible paraffin oil for cationic dye removal from water using emulsion liquid membrane JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS: 356; 1-8
12
13
Negin Ghaemi, Parisa Daraei, shiva palani (2018) "Surface Modification of Polysulfone Membranes Using Poly(Acrylic Acid)- Decorated Alumina Nanoparticles" CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY: 41; 261-269
14
15
Ehsan Salehi, Parisa Daraei, Ahmad Arabi Shamsabadi (2016) A review on chitosan-based adsorptive membranes CARBOHYDRATE POLYMERS: 152;
16
Negin Ghaemi, Parisa Daraei (2016) Enhancement in copper ion removal by PPy@Al2O3 polymeric nanocomposite membrane JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY: 40;
17
Parisa Daraei, Negin Ghaemi, Hedayatollah Sadeghi Ghari, Mahtab Norouzi (2016) Mitigation of fouling of polyethersulfone membranes using an aqueous suspension of cellulose nanocrystals as a nonsolvent CELLULOSE: 23;
18
Negin Ghaemi, Seyed Siavash Madaeni, Parisa Daraei, Hamid Rajabia, Tahereh Shojaeimehr, Farshad Rahimpour, Bita Shirvani (2015) PES mixed matrix nanofiltration membrane embedded with polymer wrapped MWCNT: Fabrication and performance optimization in dye removal by RSM JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS: 298;
19
Hamid Rajabia, Negin Ghaemi, Seyed Siavash Madaeni, Parisa Daraei, Sirus Zinadini, Sayed Hossein Razavizadehc (2015) Nano-ZnO embedded mixed matrix polyethersulfone (PES) membrane: Influence of nanofiller shape on characterization and fouling resistance APPLIED SURFACE SCIENCE: 349;
20
Negin Ghaemi, Sayed Madaeni, Parisa Daraei, Hamid Rajabia, Sirus Zinadini, Abdolhamid Alizadeh, Rouhollah Heydari, Mojtaba Beygzadeh, Sohrab Ghouzivand (2015) Polyethersulfone membrane enhanced with iron oxide nanoparticles for copper removal from water: Application of new functionalized Fe3O4 nanoparticles CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL: 263;
21
Hamid Rajabia, Negin Ghaemi, Sayed Madaeni, Parisa Daraei, Mohammad Ali Khadivid, Monir Falsafi (2014) Nanoclay embedded mixed matrix PVDF nanocomposite membrane : preparation, characterization and biofouling APPLIED SURFACE SCIENCE: 313;
مقاله ارائه‌شده
1
پریسا دارائی، کیانا رستمی، فرزاد نصیرمنش (1401) تهیه غشاهای پلیمری دولایه به روش پوشش دهی درجا دومین کنفرانس بین الملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع، ایران، تهران
2
الهام رستمی، پریسا دارائی (1397) بررسی قابلیت جذب رنگ توسط نانوذرات مگنتیت اصلاح شده با بیوپلیمر آلژینات شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، ایران، تهران
3
نگین قائمی، پریسا دارائی، احسان امیری (1397) اثر حضور پلی آکریلیک اسید در لایه نگهدارنده غشا لایه نازک بر عملکرد اسمز مستقیم غشا در نمک زدایی از آب شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، ایران، تهران
4
سینا زرشکی، پریسا دارائی، محمد کارخانه (1396) پیشرفتها، چالشها و چشم اندازهای صنعت اسمز مستقیم در فرایندهای نمکزدایی همایش ملی کاربرد های شیمی در فناوری های نوین
5
سینا زرشکی، پریسا دارائی، محمد کارخانه (1396) ارزیابی غشای پلیمری سلولز استات با استفاده از محلول کششی آب نمک در فرایند اسمز مستقیم همایش ملی کاربرد های شیمی در فناوری های نوین
6
سینا زرشکی، پریسا دارائی، امین شکری (1396) حذف مخلوط رنگ ها از محلول های آبی توسط غشاء امولسیون مایع کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی، مهندسی شیمی
7
8
نگین قائمی، پریسا دارائی (1395) بهبود خاصیت ضد گرفتگی غشاء نانو فیلتراسیون پلیمری با استفاده از نانو آلومینای اصلاح شده همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی، پتروشیمی و نانو ایران
9
10
11
12
Negin Ghaemi, Parisa Daraei, Hamid Rajabia (2015) Dye removal by pes mixed matrix membrane embedded with polymer wrapped MWCNT
13
14
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
فرزاد نصیرمنش، کیانا رستمی، سینا زرشکی، پریسا دارائی (1401) بررسی روش نوین تهیه غشاهای کامپوزیتی با کمک قالبگیری و پوشش دهی آنی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
2
عارف شکری، مهدی ثانوی فرد، پریسا دارائی، مجید محدثی (1401) کاربرد فوتوکاتالیست اصلاح شده نانو TiO2 برای تصفیه پساب دانشگاه صنعتی کرمانشاه
3
سجاد ممیوند، پریسا دارائی، حامد رشیدی (1400) مطالعه انتقال جرم نانوسیال آبی آلومینا در برج دیواره مرطوب دانشگاه صنعتی کرمانشاه
4
نگین قائمی، پریسا دارائی (1396) ساخت سیستم تصفیه فاضلاب دانشگاه صنعتی کرمانشاه به منظور تامین آب آبیاری دانشگاه صنعتی کرمانشاه
5
پریسا دارائی، نگین قائمی (1395) ساخت غشاء نانوکامپوزیتی سلولز نانوکریستال/پلی اتر سولفون جهت رنگ زدایی از آب دانشگاه صنعتی کرمانشاه
6
7
پریسا دارائی (1394) ساخت و اصلاح غشاء پلیمری با استفاده از نانو سلولز جهت تصفیه آب دانشگاه صنعتی کرمانشاه
پایان‌نامه
1
فاطمه ملکی، علی روشنی، سینا زرشکی، پریسا دارائی (1401) ساخت و اصلاح غشای TFN با استفاده از نانوذرات دندریمری گرافن اکساید- پلی سیترات
کتاب
1
Parisa Daraei (2011) Metallic Membranes by Wire Arc Spraying: Preparation, Characterisation and Applications ISBN: Print ISBN: 9780470746523 Online ISBN: 97804709775
فعالیت‌های فناورانه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!