03 مرداد 1403

پریسا دارائی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده انرژی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی کاربردی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بهبود خاصیت ضد گرفتگی غشاء نانو فیلتراسیون پلیمری با استفاده از نانو آلومینای اصلاح شده
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران نگین قائمی (نفر اول)، پریسا دارائی (نفر دوم)

چکیده

مشکل گرفتگی غشاها هماره به عنوان مهمترین عامل کاهش عملکرد و عمر غشاء های پلیمری محسوب شده و تحقیقات گسترده ای در زمینه کاهش میزان گرفتگی انجام گرفته است در مطالعه حاضر از نانوذرات آلومینای اصلاح شده با پلی اکریلیک اسید با خاصیت آبدوستی قابل توجه جهت تهیه غشاهای نانو کامپوزیتی از جنس پلی سولفون با هدف بهبود خواص سطحی نظیر آبدوستی و زبری سطح استفاده شده است غشاهای ساخته شده با روشهایی نظیر اندازه گیری زاویه تماس آب میکروسکوپ نیروی اتمی و تستهای گرفتگی توسط پروتئین ارزیابی و تعیین مشخصات شدند با استناد به نتایج به دست آمده مشخص گردید که حضور نانوذرات اثر قابل توجهی بر بهبود آبدوستی و کاهش زبری سطح داشته و در نتیجه منجر به کاهش قابل توجه میزان گرفتگی و افزایش مقدار فلاکس بازگشتی نسبت به غشاء اصلاح نشده می گردد