03 مرداد 1403

پریسا دارائی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده انرژی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی کاربردی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی قابلیت جذب رنگ توسط نانوذرات مگنتیت اصلاح شده با بیوپلیمر آلژینات
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
مگنتیت، آلژینات، جذب رنگ، نانوذره اصلاح شده
پژوهشگران الهام رستمی (نفر اول)، پریسا دارائی (نفر دوم)

چکیده

نانوذرات مگنتیت (Fe3O4)تهیه شده به روش فاز جامد با هدف افزایش قابلیت جذب توسط بیوپلیمر آلژینات اصلاح شد. جهت اصلاح نانوذرات با این بیوپلیمر از روش ساده غوطه وری استفاده گردید. پس از بررسیی میکروسیکوپی و همینیین بررسی اندازه نانوذرات قبل و بعد از اصلاح با آلژینات، قابلیت حذف رنگ های متیلن بلو و متیل اورانژ از محلول آبی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به گروه های عاملی موجود در آلژینات و همینین اثر اسیدیته محییط بیر مولکولهیای رنیگ و این گروه های عاملی سه pH مختلف در فرآیند حذف رنگ مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس نتایج، مقدار ظرفیت جیاذب تا حدود 47 % برای رنگهای آنیونی و 47 % برای رنگهای کاتیونی با اصلاح نانوذرات مگنتیت توسط آلژینیات بهبیود یافیت. جاذب تهیه شده در محیط اسدی بیشترین میزان جذب رنگ را داشت.