01 مرداد 1403

امید رشیدیان

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بزرگراه امام خمینی دانشگاه صنعتی کرمانشاه دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Omid Rashidian, Reza Abbasnia, Rasool Ahmadi, ّFoad Mohajeri Nav (2016) Progressive Collapse of Exterior Reinforced Concrete Beam–Column Sub-assemblages: Considering the Effects of a Transverse Frame International Journal of Concrete Structures and Materials: 10; 479-497
2
Reza Abbasnia, ّFoad Mohajeri Nav, Nima Usefi, Omid Rashidian (2016) A new method for progressive collapse analysis of RC frames STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS: 60; 31-50
3
ّFoad Mohajeri Nav, Reza Abbasnia, Omid Rashidian, Nima Usefi (2016) Theoretical Resistance of RC Frames under the Column Removal Scenario Considering High Strain Rates JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES: 30; 04016025-...
4
Rasool Ahmadi, Omid Rashidian, Reza Abbasnia, ّFoad Mohajeri Nav, Nima Usefi (2016) Experimental and Numerical Evaluation of Progressive Collapse Behavior in Scaled RC Beam-Column Subassemblage SHOCK AND VIBRATION: Volume 2016; 17 pages
مقاله ارائه‌شده
1
حسن زیباسخن، امید رشیدیان (1402) بررسی علل ترک خوردگی بتن و خوردگی میلگرد در ستون های سازه در نواحی نزدیک به آب شور و ارائه دستورالعمل ترمیم و بهسازی (مطالعه موردی ساختمان واقع در شهر جم) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران، ایران، تهران
2
Farhad Aslani, Hooshang Dabbagh, Omid Rashidian (2009) Strength of Squat Reinforced Concrete Shear Walls Proceedings of the 1st International Conference on Concrete Technology, Tabriz, Iran, 6-7 November 2009, Iran, Tabriz
3
Hooshang Dabbagh, Farhad Aslani, Omid Rashidian (2009) Strength of Squat Reinforced High Strength Concrete Shear Walls The First National Conference on Engineering and Management of Infrastructures, Iran, Tehran
4
رسول احمدی، رضا عباسنیا، امید رشیدیان (1385) بررسی رفتار اتصالات L و T شکل دیوار به دیوار در پانلهای ساندویچی بتن پاشی هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، ایران، تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
مهدی ایزدپناه، امید رشیدیان (1402) ارزیابی علل خرابی دال تونل تاسیساتی و ارائه راه کار ترمیم و بهسازی آن شرکت پدیده طرح و فن
2
پانایوتیس روسیس، پاناگیوتیس آستریس، حسن زیباسخن، امید رشیدیان، مهدی ایزدپناه (1402) بهسازی ساختمان های دارای طبقه ی نرم با استفاده از میراگر جاری شونده با رفتار خمشی خالص دانشگاه صنعتی کرمانشاه
3
محمد اشرفی، امید رشیدیان، حسن زیباسخن (1402) انجام مطالعات اولیه و طراحی کف صلب و ستاپ های آزمایشگاهی کارگاه عمران سوله آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
4
پایان‌نامه
1
امید رشیدیان، رضا عباسنیا، رسول احمدی (1396) ارزیابی رفتار اتصالات قابهای خمشی بتن مسلح در انهدام پیشرونده
2
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
فعالیت‌های فناورانه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!