01 مرداد 1403

امید رشیدیان

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بزرگراه امام خمینی دانشگاه صنعتی کرمانشاه دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رفتار اتصالات L و T شکل دیوار به دیوار در پانلهای ساندویچی بتن پاشی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
صفحات ساندویچی، بتن پاشی، شبکه فولادی، ترک خوردگی، کمانش، گسیختگی
پژوهشگران رسول احمدی (نفر اول)، رضا عباسنیا (نفر دوم)، امید رشیدیان (نفر سوم)

چکیده

امروزه ساختمانهای با صفحات ساندویچی ، یکی از روشهای متداول ساخت وتولید انبوه وصنعتی می باشد که در این ساختمانها پس از نصب صفحات دیواری و سقفی، بتن در محل کارگاه به روش بتن پاشی انجام می شود. از مزایای این ساختمانها علاوه بر سرعت اجرای زیاد و نیروی کار موردنیاز کم ، عملکرد دوگانه صفحات ساندویچی به عنوان المان معماری و سازه می باشد. لذا باعنایت به بار بر بودن دیوارهای فوق در این ساختمانها، اتصالات دیوار به دیوار از اهمیت خاصی برخوردار است . ازاین رو در این تحقیق، بر مبنای نتایج آزمایش انجام شده بر روی اتصال L شکل دیوار به دیوار، مدلی تحلیلی کالیبره شده است و سپس با استفاده از آن، اتصالات دیوار به دیوار در این سازه ها، در دو نوع گوشه (L) وکنای (T) مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق، ضمن تعیین بارهای نهایی اتصال، مکانیزم انهدام و همچنین میزان تنش در بتن و فولاد در محل چشمه اتصال مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. مطالعات فوق نشان میدهد، مکانیزم انهدام برای اتصالات گوشه (L) و کناری (T) ، تحت اثر بارهای وارده بر صفحه پانل اصلی که به صورت رفت و برگشتی اعمال می شود، از نوع انهدام خمشی پانل اصلی و کمانش فولادهای مورب پانل فرعی می باش. آرماتور اتصال و انتظار در این نوع بارگذاری تنش چندانی متحمل می شوند اما تاثیر آرماتور انتظار در تعیین محل ایجاد ترک و گسترش آن تعیین کننده می باشد. تنش در بتن فشاری، درچشمه اتصال چندان قابل ملاحظه نبوده و در محدوده خطی باقی می ماند و این در حالی است که تنش کششی در چشمه اتصال بیشتر از مقاومت کششی بتن می باشد.