01 مرداد 1403

امید رشیدیان

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بزرگراه امام خمینی دانشگاه صنعتی کرمانشاه دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بهسازی ساختمان های دارای طبقه ی نرم با استفاده از میراگر جاری شونده با رفتار خمشی خالص
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
میانقاب بنایی- طبقه نرم- بتن مسلح- میراگر جاری شونده- منحنی خسارت
پژوهشگران پانایوتیس روسیس (همکار)، پاناگیوتیس آستریس (همکار)، حسن زیباسخن (همکار)، امید رشیدیان (ناظر)، مهدی ایزدپناه (مجری)

چکیده

معمولاً در ساختمان های دارای سیستم سازه ای قاب بندی شده، دیوارهای میانقاب در طبقات پایینی به علت کاربردهای مختلف مانند استفاده ی تجاری یا پارکینگ، از برخی دهانه ها حذف می شود. این حذف میانقاب منجر به کاهش سختی در این طبقات و ایجاد طبقه نرم می گردد. طبقه ی نرم در هنگام زلزله می تواند به شدت آسیب دیده و حتی منجر به تخریب کلی ساختمان گردد. با توجه به اینکه به علت پیچیده بودن مدل سازی میانقاب ها و اندرکنش این اعضا با تیرها و ستون ها، این اعضا در تحلیل و طراحی ساختمان ها بعنوان عضو غیرسازه ای در نظر گرفته می شوند. بنابرین امکان تشکیل طبقه ی نرم از دید طراح مخفی مانده و پاسخ های سازه به درستی محاسبه نمی شوند. هدف از این تحقیق، در ابتدا مدل سازی میانقاب در مدل سازی قاب های خمشی بتن مسلح و بررسی امکان وجود پدیده ی طبقه ی نرم می باشد. در ادامه بعنوان راهکاری جهت به سازی ساختمان های دارای طبقه ی نرم، استفاده از میراگرهای تسلیم شونده امکان سنجی می گردد. از مزایای این میراگرها می توان به امکان تعمیر ساده و سادگی تولید اشاره نمود. ضمناً چیدمان این میراگرها به گونه ای در نظر گرفته شده است که سبب ایجاد نیروی جدید در اعضای قاب نگردند بنابرین این اعضا نیاز به طراحی مجدد ندارند. همچنین چیدمان به گونه ای در نظر گرفته شده است که امکان ایجاد بازشو در طبقه مورد نظر وجود داشته باشد.