01 مرداد 1403

امید رشیدیان

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بزرگراه امام خمینی دانشگاه صنعتی کرمانشاه دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
انجام مطالعات اولیه و طراحی کف صلب و ستاپ های آزمایشگاهی کارگاه عمران سوله آزمایشگاهی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
کف صلب آزمایشگاهی، ستاپ آزمایش، تحلیل استاتیکی، تحلیل دینامیکی
پژوهشگران محمد اشرفی (همکار)، امید رشیدیان (ناظر)، حسن زیباسخن (مجری)

چکیده

یکی از الزامات انجام کارهای تحقیقاتی، انجام آزمایش بر روی نمونه های با مقیاس های مختلف از مسئله واقعی است. ابعاد نمونه های آزمایش در برخی از زمینه ها از جمله تحقیقات بر روی اجزا سازه ای و غیرسازه ای ساختمان ها و ... به صورتی است که حتی نمونه های مقیاس شده آن نیز در دستگاه های یکپارچه و مجزا از کف آزمایشگاه قابل بررسی و آزمایش نیستند. در این حالت معمولا ستاپ های آزمایشگاهی به صورتی طراحی شده که نیاز به اتصال به اجزا از پیش طراحی شده مانند کف و دیوار صلب دارند. در واقع در این حالت کف صلب بخشی از دستگاه آزمایش خواهد بود. با توجه به اینکه کارگاه عمران سوله آزمایشگاهی دانشگاه فاقد کف صلب و ستاپ های آزمایشگاهی مورد نیاز است، در حال حاضر امکان استفاده تحقیقاتی از این کارگاه وجود ندارد. نظر به تعدد حالات خاص بارگذاری در آزمایشهای مختلف، طرح ایمن کف صلب دارای پیچیدگی بوده و نیازمند مطالعات فنی خاصی می باشد. هدف از این طرح انجام مطالعات اولیه و طراحی کف صلب و ستاپ های آزمایشگاهی مورد نیاز در این کارگاه است.