02 شهریور 1398
عباس رضايي

عباس رضایی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن:
دانشکده: دانشکده انرژی

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
farzad daryabari, Abdolhamid Zahedi, Abbas Rezaei, Mohsen Hayati (2019) Gain-controlled noise-reduction LNA design using source-bulk resistors and double common-source topology INTEGRATION-THE VLSI JOURNAL: 68; 50-68
2
Babak Aghel, Abbas Rezaei, Majid Mohadesi (2019) Modeling and prediction of water quality parameters using a hybrid particle swarm optimization–neural fuzzy approach International Journal of Environmental Science and Technology: 16; 4823-4832
3
4
Mohsen Hayati, Abbas Rezaei, leila noori (2019) Design of a high–performance lowpass–bandpass diplexer using a novel microstrip structure for GSM and WiMAX applications IET Circuits Devices & Systems: 13; 361-367
5
مریم شاویسی، عباس رضایی (1398) طراحی و پیاده سازی گیت هایNOT ، AND و XOR برگشت پذیر در سیستم های مبتنی بر نانو تکنولوژی Journal of Science and Engineering Elites: 4; 89-99
6
7
Abbas Rezaei, leila noori, Mohd Haizal Jamaluddin (2019) Novel microstrip lowpass-bandpass diplexer with low loss and compact size for wireless applications AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS: 101; 152-159
8
Abbas Rezaei, leila noori, Seyed mohammad Hosseini (2019) Novel microstrip branch-line coupler with low phase shift for WLANs ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING: 98; 377–383
9
Abbas Rezaei, leila noori, hossein mohammadi (2019) Design of a miniaturized microstrip diplexer using coupled lines and spiral structures for wireless and WiMAX applications ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING: 98; 409-4115
10
Hossein Moayedi, Abbas Rezaei (2019) An artificial neural network approach for under-reamed piles subjected to uplift forces in dry sand NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS: 31; 327–336
11
12
Abbas Rezaei (2018) Design and Test of New Robust QCA Sequential Circuits international journal of nanoscience and nanotechnology: 14; 297-306
13
Abbas Rezaei, leila noori (2018) Novel low-loss microstrip triplexer using coupled lines and step impedance cells for 4G and WiMAX applications Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences: 26; 1871-1880
14
Abbas Rezaei, leila noori (2018) Novel microstrip quadruplexer with wide stopband for WiMAX applications MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS: 60; 1491-1495
15
Abbas Rezaei, leila noori (2018) Compact low-loss microstrip diplexer using novel engraved semi-patch cells for GSM and WLAN applications AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS: 87; 158-163
16
Abbas Rezaei, leila noori (2018) Novel compact microstrip diplexer for GSM applications International Journal of Microwave and Wireless Technologies: 10; 313-317
17
Abbas Rezaei, leila noori (2018) Microstrip Hybrid Coupler with a Wide Stop-Band Using Symmetric Structure for Wireless Applications Journal of Microwaves, Optoelectronics and Electromagnetic Applications: 17; 23-31
18
19
Majid Mohadesi, Abbas Rezaei (2018) Biodiesel conversion modeling under several conditions using computational intelligence methods Environmental Progress & Sustainable Energy: 37;
20
Omid Seyed Asharf, Abbas Rezaei, Ali Akbar Akhtari (2018) "Application of computational intelligence methods for complex two-phase flow pattern recognition" Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering: 40;
21
leila noori, Abbas Rezaei (2018) Design of a compact narrowband quad-channel diplexer for multi-channel long-range RF communication systems ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING: 94;
22
Omid Seyed Asharf, Abbas Rezaei, Ali Akbar Akhtari (2018) Application of computational intelligence methods for complex two-phase flow pattern recognition Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering: 40; 1-12
23
Abbas Rezaei, leila noori (2018) Tuning the Resonance Frequency and Miniaturization of a Novel Microstrip Bandpass Filter the journal of engineering research: 15; 124-128
24
M Hayati, Abbas Rezaei, S. Zarghami, leila noori (2017) Application of Artificial Neural Network and Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System for the Modelling and Simulation of QCA Circuits IETE JOURNAL OF RESEARCH: 63;
25
leila noori, Abbas Rezaei (2017) Design of microstrip wide stopband quad-band bandpass filters for multi-service communication systems AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS: 81; 136-142
26
Omid Seyed Asharf, Abbas Rezaei, Ali Akbar Akhtari (2017) Dam break flow solution using artificial neural network OCEAN ENGINEERING: 142; 125-132
27
leila noori, Abbas Rezaei (2017) Design of a microstrip dual-frequency diplexer using microstrip cells analysis and coupled lines components International Journal of Microwave and Wireless Technologies: 9;
28
عباس رضایی، بهروز نوروزی (1396) الگوکردن و شبیه سازی موتور درون چاهی حفاری با استفاده از روش های هوش محاسباتی هوش محاسباتی در مهندسی برق: 6; 69-80
29
leila noori, Abbas Rezaei (2017) Design of a microstrip diplexer with a novel structure for WiMAX and wireless applications AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS: 77;
30
Abbas Rezaei, leila noori, H. Mohammadi (2017) Design of a novel compact microstrip diplexer with low insertion loss MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS: 59;
31
Negin Ghaemi, Abbas Rezaei, Majid Mohadesi (2017) Application of ANN and ANFIS to predict the effect of faty acids on the performance of CA composite membranes in removal of pesticides from water Desalination and Water Treatment: 78; 132-140
32
Abbas Rezaei (2017) Design of Optimized Quantum-dot Cellular Automata RS Flip Flops international journal of nanoscience and nanotechnology: 13;
33
Abbas Rezaei (2017) Tunable microstrip dual-band bandpass filter for WLAN applications Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences: 25;
34
Abbas Rezaei (2016) Design of low power random number generators for quantum-dot cellular automata international journal of nano dimension: 7;
35
36
37
38
Mehdi Ahmadi Jirdehi, Abbas Rezaei (2016) Parameters estimation of squirrel-cage induction motors using ANN and ANFIS alexandria engineering journal: 55;
39
Abbas Rezaei (2015) Design of QCA Full Adders without Wire Crossing boson journal of modern physics: 2;
40
Abbas Rezaei (2015) Implementation of a Complete Gate for Quantum-Dot Cellular Automata boson journal of modern physics: 2;
41
42
43
44
Abbas Rezaei (2014) Design of novel efficient adder and subtractor for quantum-dot cellular automata INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUIT THEORY AND APPLICATIONS: 42;
45
Abbas Rezaei (2014) Design of novel efficient adder and subtractor for quantum-dot cellular automata INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUIT THEORY AND APPLICATIONS: 42;
مقاله ارائه‌شده
1
عباس رضایی (1396) شبیهسازی فیلتر مایکرواستریپ 2باندی برای کاربردهای بیسیم و وایمکس کنفرانس بین المللی مهندسی برق
2
عباس رضایی (1396) طراحی بهینه گیت Toffoliدر تکنولوژی QCAو مقایسه آن با تکنولوژی CMO کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
3
عباس رضایی (1395) طراحی جدید از مالتی پلکسرها در تکنولوژی QCA کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
4
امید سید اشرف، عباس رضایی (1395) کاربرد شبکه پرسپترون چندلایه در تحلیل جریان کانالهای روباز با قوس تند 90 درجه کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در عمران،معماری و مدیریت شهری
5
عباس رضایی (1395) طراحی جمع کننده در تکنولوژی QCA کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
6
عباس رضایی (1395) طراحی و پیاده سازی مقایسه گر کامل تک بیتی در تکنولوژی QCA کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
7
8
عباس رضایی (1394) طراحی تقویت کننده کم نویز میکرو استریپی برای کار در سیستم های Wlan کنفرانس بین المللی و همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
9
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
2
عباس رضایی، سهراب مجیدی فر (1396) طراحی نرم افزار جامع آشنایی با ادوات الکترونیکی تحت سیستم عامل اندروید سازمان فنی حرفه ای استان کرمانشاه
3
عباس رضایی (1396) استفاده از فناوری GSM در آیفون منزل دانشگاه صنعتی کرمانشاه
4
5
عباس رضایی (1394) نرم افزار دیتاشیت ترانزیستورهای BJT تحت سیستم عامل اندروید دانشگاه صنعتی کرمانشاه
6
عباس رضایی (1393) طراحی و پیاده سازی نرم افزار جامع آی سی های دانشگاه صنعتی کرمانشاه
7
پایان‌نامه
کتاب
1
عباس رضایی، سهراب مجیدی فر (1395) آتوماتای کوانتومی سلولی نقطه ای(QCA) شابک:978-600-96084-1-6
فعالیت‌های فناورانه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!