05 خرداد 1403
عباس رضايي

عباس رضایی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی برق، مهندسی برق (گرایش های الکترونیک و مخابرات)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: 083-38305001
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
Prediction of the thickness of the compensator filter in radiation therapy using computational intelligence
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران وهاب دهلاقی (نفر اول)، مصطفی تقی پور (نفر دوم)، عباس حق پرست (نفر سوم)، غلامحسین روشنی (نفر چهارم)، عباس رضایی (نفر پنجم)، سجاد پاشوتان شایسته (نفر ششم به بعد)، ایوب آدینه وند (نفر ششم به بعد)، غلامرضا کریمی (نفر ششم به بعد)

چکیده

In this study, artificial neural networks (ANNs) and adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) are investigated to predict the thickness of the compensator filter in radiation therapy. In the proposed models, the input parameters are field size (S), off-axis distance, and relative dose (D/D0), and the output is the thickness of the compensator. The obtained results show that the proposed ANN and ANFIS models are useful, reliable, and cheap tools to predict the thickness of the compensator filter in intensity-modulated radiation therapy.