05 خرداد 1403
عباس رضايي

عباس رضایی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی برق، مهندسی برق (گرایش های الکترونیک و مخابرات)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: 083-38305001
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
Design of QCA Full Adders without Wire Crossing
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران عباس رضایی (نفر اول)، عابد مصطفایی (نفر دوم)، محمد مهدی کارخانه چی (نفر سوم)، سید محمود جمشیدی (نفر چهارم)

چکیده

In the scale of nanometer, Quantum-dot Cellular Automata (QCA) is a new technology, which utilizes the QCA cells in order to design and implement logical circuits. QCA makes it possible for us to design in Nano scale. Furthermore, in comparison to CMOS technology, it has highly low consumption power. Thus, in the future, QCA technology will be a powerful rival for VLSI. This paper presents two new and optimized QCA designs for Full adder. In comparison to the previous designs, all of the QCA Full adders presented in this paper are relatively optimized. In addition, they are implemented without any wire crossing. In order to test the proposed QCA Layouts and also display the results of the simulations, QCADesigner software is used.