05 خرداد 1403
عباس رضايي

عباس رضایی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی برق، مهندسی برق (گرایش های الکترونیک و مخابرات)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: 083-38305001
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
Application of Artificial Neural Network and Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System for the Modelling and Simulation of QCA Circuits
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
Adaptive neuro-fuzzy inference system; Artificial neural network; HSPICE; Modelling; QCADesigner; Quantum-dot cellular automata
پژوهشگران م حیاتی (نفر اول)، عباس رضایی (نفر دوم)، س ضرغامی (نفر سوم)، لیلا نوری (نفر چهارم)

چکیده

In this paper, artificial neural network (ANN) and adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) are used for the modelling and simulation of quantum-dot cellular automata (QCA) circuits. For this purpose, all QCA basis components and gates are modelled using ANN and ANFIS. The accuracy and performance of the proposed methods are analysed through a few circuits. Finally, we compared the simulation speed of the proposed methods with QCADesigner software. The results show that the proposed ANN and ANFIS models are much faster than QCADesigner. Also, these models are imported into HSPICE software to design and simulate complex QCA logic circuits.