18 مرداد 1399
رضا همتي

رضا همتی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: کرمانشاه-بزرگراه امام خمینی(ره)-کدپستی: 6715685420
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق قدرت
تلفن: 083-38305001
دانشکده: دانشکده انرژی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی برق ، دانشگاه اصفهان ، ایران (1389 - 1393)
  عنوان رساله: برنامه ریزی هماهنگ توسعه تولید و انتقال در محیط بازار برق با حضور نیروگاه بادی
 • فوق لیسانس مهندسی برق ، دانشگاه کاشان ، ایران (1384 - 1386)
  عنوان پایان‌نامه: طراحی کنترل کننده مقاوم برای UPFC
بیشتر

علایق پژوهشی

 • برنامه ریزی سیستم قدرت
 • بهره برداری سیستم قدرت
 • کنترل سیستم قدرت
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Reza Hemmati, Hasan Mehrjerdi (2020) Investment deferral by optimal utilizing vehicle to grid in solar powered active distribution networks journal of energy storage: 30; 101512
2
Reza Hemmati, Hasan Mehrjerdi, Mosayeb Bornapour (2020) Hybrid hydrogen-battery storage to smooth solar energy volatility and energy arbitrage considering uncertain electrical-thermal loads RENEWABLE ENERGY: 154; 1180-1187
3
Hasan Mehrjerdi, Reza Hemmati (2020) Wind-hydrogen storage in distribution network expansion planning considering investment deferral and uncertainty Sustainable Energy Technologies and Assessments: 39; 100687
4
Mosayeb Bornapour, Reza Hemmati, Motahareh Pourbehzadi, Aliakbar Dastranj, Taher Niknam (2020) Probabilistic optimal coordinated planning of molten carbonate fuel cell-CHP and renewable energy sources in microgrids considering hydrogen storage with point estimate method ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT: 206; 112495-...
5
Hasan Mehrjerdi, Reza Hemmati (2020) Energy and uncertainty management through domestic demand response in the residential building ENERGY: 192; 116647-...
6
Hasan Mehrjerdi, Reza Hemmati (2020) Stochastic model for electric vehicle charging station integrated with wind energy Sustainable Energy Technologies and Assessments: 37; 100577-...
7
8
9
10
Hasan Mehrjerdi, Reza Hemmati (2019) Modeling and optimal scheduling of battery energy storage systems in electric power distribution networks JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION: 234; 810-821
11
Reza Hemmati (2019) Stochastic energy investment in off-grid renewable energy hub for autonomous building IET Renewable Power Generation: 13; 2232 – 2239
12
Hasan Mehrjerdi, Reza Hemmati, elahe farokhi (2019) Nonlinear stochastic modeling for optimal dispatch of distributed energy resources in active distribution grids including reactive power SIMULATION MODELLING PRACTICE AND THEORY: 94; 1-13
13
Sayed Akbar Eghbali Khob, Majid Moazzami, Reza Hemmati (2019) Advanced model for joint generation and transmission expansion planning including reactive power and security constraints of the network integrated with wind turbine International Transactions on Electrical Energy Systems: 29; 1-20
14
Reza Hemmati (2019) Mobile model for distributed generations and battery energy storage systems in radial grids Journal of Renewable and Sustainable Energy: 11; 1-9
15
Reza Hemmati, Miadreza Shafie-khah, João P.S. Catalão (2019) Three-Level Hybrid Energy Storage Planning Under Uncertainty IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS: 66; 2174-2184
16
17
vahid sohrabi tabar, Mehdi Ahmadi Jirdehi, Reza Hemmati (2018) Sustainable planning of hybrid microgrid towards minimizing environmental pollution, operational cost and frequency fluctuations JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION: 203; 1187-1200
18
Reza Hemmati, neda azizi garusi, Miadreza Shafie-khah, João P.S. Catalão (2018) Decentralized frequency-voltage control and stability enhancement of standalone wind turbine-load-battery INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS: 102; 1-10
19
Reza Hemmati (2018) Power system stabilizer design based on optimal model reference adaptive system ain shams engineering journal: 9; 311-318
20
21
Reza Hemmati, Seyyed Mohammad Sadegh Ghiasi, Azam Entezariharsini Entezariharsini (2018) Power fluctuation smoothing and loss reduction in grid integrated with thermal-wind-solar-storage units ENERGY: 152;
22
23
Reza Hemmati, Seyyed Mohammad Sadegh Ghiasi (2018) Joint energy storage planning and generation rescheduling under uncertainties of solar and wind energies Journal of Renewable and Sustainable Energy: 10; 1-10
24
Emad Nematbakhsh, Rahmat‐Allah Hooshmand, Reza Hemmati (2018) A new restructuring of centralized congestion management focusing on flow‐gate and locational price impacts International Transactions on Electrical Energy Systems: 28;
25
26
Reza Hemmati (2017) Impacts of Power System Uncertainties on Financial Transmission Rights in Deregulated Environments Recent Advances in Electrical & Electronic Engineering: 10; 1-10
27
Mehdi Ahmadi Jirdehi, vahid sohrabi tabar, Reza Hemmati, Pierluigi Siano (2017) Multi objective stochastic microgrid scheduling incorporating dynamic voltage restorer INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS: 93; 316-327
28
Hedayat Saboori, Reza Hemmati, Seyyed Mohammad Sadegh Ghiasi, Shahab Dehghan (2017) Energy storage planning in electric power distribution networks – A stateof-the-art review RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS: 79; 1108-1121
29
30
مهدی احمدی جیردهی، وحید سهرابی تبار، رضا همتی (1396) مدیریت بهینه و تصادفی ریزشبکه مبتنی بر سیستم فازی- عصبیتطبیقی توسط کنترل توان خط تبادلی بهوسیله تجهیزات D-FACT مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز: 47;
31
رضا همتی، ندا عزیزی گروسی، مهدی احمدی جیردهی (1396) یک روش کنترلی کارآمد برای اینورترهای متصل بین باطریهای ذخیرهساز انرژی و شبکه مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز: 47;
32
33
34
35
Reza Hemmati, neda azizi garusi (2017) Nonlinear modeling and simulation of battery energy storage systems incorporating multiband stabilizers tuned by Meta-heuristic algorithm SIMULATION MODELLING PRACTICE AND THEORY: 77; 212-227
36
37
38
Hedayat Saboori, Reza Hemmati (2017) Maximizing DISCO profit in active distribution networks by optimal planning of energy storage systems and distributed generators RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS: 71; 365-372
39
Reza Hemmati, Rahmat‐Allah Hooshmand (2017) Impacts of renewable energy resources and energy storage systems on the flow-gate prices under deregulated environment RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS: 9;
40
Reza Hemmati, Hedayat Saboori (2017) Evaluating and comparing profitability of bulk storage systems in unit commitment and optimal power flow operation frameworks Journal of Renewable and Sustainable Energy: 9;
41
42
Mehdi Ahmadi Jirdehi, Reza Hemmati, Vahid Abbasi, Hedayat Saboori (2016) A multi-functional dynamic state estimator for error validation: measurement and parameter errors and sudden load changes Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering: 17;
43
Reza Hemmati, Hedayat Saboori (2016) Emergence of hybrid energy storage systems in renewable energy and transport applications – A review RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS: 65;
44
Reza Hemmati, Hedayat Saboori, Mehdi Ahmadi Jirdehi (2016) Multistage generation expansion planning incorporating large scale energy storage systems and environmental pollution RENEWABLE ENERGY: 97;
45
46
Hedayat Saboori, Reza Hemmati (2016) Considering Carbon Capture and Storage in Electricity Generation Expansion Planning IEEE Transactions on Sustainable Energy: 7;
47
Reza Hemmati (2016) Optimal Adaptive Controller Based on STATCOM and UPFC Journal of Electrical Engineering & Technology: 11;
48
49
Reza Hemmati (2016) CALCULATION OF SHORT OPTICAL PULSES BY USING TWO SECTIONS PASSIVE Q-SWITCHING DIODE LASER Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette: 23;
50
51
52
Hedayat Saboori, Reza Hemmati (2016) Optimal management and planning of storage systems based on particle swarm optimization technique Journal of Renewable and Sustainable Energy: 8;
53
54
Mehdi Ahmadi Jirdehi, Reza Hemmati (2016) Design and implementation of the monitoring and control systems for distribution transformer by using GSM network INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS: 74;
55
Reza Hemmati, Rahmat‐Allah Hooshmand, amin khodabakhshian (2016) Coordinated generation and transmission expansion planning in deregulated electricity market considering wind farms RENEWABLE ENERGY: 85; 620-630
56
57
Reza Hemmati (2015) Distribution network expansion planning and DG placement in the presence of uncertainties INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS: 73;
58
Hedayat Saboori, Reza Hemmati, Vahid Abbasi (2015) Multistage distribution network expansion planning considering the emerging energy storage systems ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT: 105;
59
رضا همتی، حمیدرضا کوفیگر، محمد عطایی (1394) کنترل کننده تطبیقی مدل مرجع بهبود یافته نرمالیزه شده برای UPFC نشریه مهندسی برق و الکترونیک ایران: 12; 139-153
مقاله ارائه‌شده
1
Reza Hemmati, Hasan Mehrjerdi, Nasser A Al-Emadi, Elyas Rakhshani (2019) Mutual Vehicle-to-Home and Vehicle-to-Grid Operation Considering Solar-Load Uncertainty 2nd International Conference on Smart Grid and Renewable Energy (SGRE-2019), QATAR, Doha
2
Reza Hemmati, Hasan Mehrjerdi, Atif Iqbal, Elyas Rakhshani (2019) Experimental study on overcurrent relay setting for maximum protection level 2nd International Conference on Smart Grid and Renewable Energy (SGRE-2019), QATAR, Doha
3
4
5
رضا همتی (1395) جایابی بهینه ی ذخیره سازهای انرژی به منظور حداقل سازی هزینه ی تلفات در شبکه توزیع کنفرانس بین المللی و ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک مکاترونیک
6
7
مهدی احمدی جیردهی، رضا همتی (1394) برنامه ریزی منابع توان راکتیو در شبکه قدرت با لحاظ نمودن مدل خط انتقال بلند کنفرانس بین المللی و ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک مکاترونیک
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
کتاب
1
مهدی احمدی جیردهی، سید یدالله حسینی، رضا همتی (1396) آموزش نرم افزار هومر به همراه مثالهای عملی و کاربردی (Homer) شابک:978-600-96084-4-7
فعالیت‌های فناورانه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • مدیر پژوهش (1398 - ادامه دارد)
 • مشاور پروژه (قطر) (1398 - 1398)
 • مدیر گروه برق (1398 - 1398)
 • پیمانکار (1389 - 1394)
 • مهندس ناظر برق (شهر بندرعباس) (1386 - 1386)
 • مهندس ناظر برق (شهر عسلویه) (1384 - 1384)
بیشتر