02 خرداد 1403
رضا همتي

رضا همتی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: کرمانشاه-بزرگراه امام خمینی(ره)-دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی برق- مهندسی برق (گرایش های قدرت و کنترل)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق قدرت
تلفن: 083-38305001
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
برنامه ریزی نصب ذخیره ساز انرژی در شبکه قدرت
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
ذخیره ساز انرژی، شبکه قدرت، برنامه ریزی خطی
پژوهشگران رضا همتی (نفر اول)

چکیده

ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی یکی از جدیدترین تکنولوژیهایی هستند که به صورت وسیعی در شبکه قدرت و توزیع الکتریکی مورد بهره برداری و مطالعه قرار گرفته اند. ذخیرهسازها معمولا انرژی الکتریکی را در ساعتهای کم باری )یا قیمت کم انرژی( به فرمهای مختلفی مانند شیمیایی، حرارتی، هوای فشرده، پتانسیلی و غیره ذخیره مینمایند و سپس در ساعتهایی که شبکه نیاز داشته باشد یا ساعتهای پرباری، این انرژی را به شبکه برگشت میدهند. عمل شارژ و دشارژ انرژی توسط ذخیره سازهای انرژی الکتریکی ممکن است بر اساس الگوهای اقتصادی باشد یا بر اساس یک الگوی فنی انجام پذیرد. ذخیره- سازها هم در مطالعات بلند مدت مانند مدیریت انرژی و هم در مطالعات کوتاه مدت مانند کیفیت توان و به کار روند. امروزه در میان انواع مختلف ذخیرهسازها، باطریها با توجه به مزیتهایی مثل پاسخگویی سریع، ذخیرهسازی ایستا و تلفات کمتر در حال توسعه بیشتری هستند. باطریهای ذخیرهساز انرژی اساساً شامل یک باطری هستند که از طریق یک اینورتر سه فاز به شبکه قدرت متصل شدهاند. سمت DC ذخیرهساز تنها توانایی مبادله توان اکتیو را دارد، درحالیکه طرف AC میتواند در مبادله هردو توان اکتیو و راکتیو نقش داشته باشد. کنترل مجزای توان اکتیو و راکتیو این امکان را می دهد که بتوان توانهای اکتیو و راکتیو را در شبکه به صورت جداگانه کنترل نمود. این امر سبب شده است که باطریهای ذخیره ساز در شبکه های قدرت کاربرد وسیعی پیدا کنند. همچنین مشکل ظرفیت پایین ذخیره سازها که در قدیم وجود داشت، امروزه با ساخت باطریهای با ظرفیت بالا رفع شده است. در این پروژه به بررسی برنامه ریزی بهینه باطریهای ذخیر ساز انرژی در شبکه قدرت پرداخته می شود. در این پروژه، هدف از برنامه ریزی، تعیین بهینه محل، ظرفیت، توان، الگوری شارژ دشارژ، عمق دشارژ، و انرژی اولیه - باطریها در شبکه قدرت می باشد. مسئله فوق به فرم یک مسئله بهینه سازی مدل می گردد و توسط نرم افزار بهینه سازی GAMS حل می گردد. کلمات کلیدی: باطریهای ذخیر ساز انرژی، الگوری شارژ دشارژ، تووان و ظرفیوت بهینوه، انورژی اولیوه - باطریها، عمق دشارژ