02 خرداد 1403
رضا همتي

رضا همتی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: کرمانشاه-بزرگراه امام خمینی(ره)-دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی برق- مهندسی برق (گرایش های قدرت و کنترل)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق قدرت
تلفن: 083-38305001
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
مدیریت انرژی خانگی با لحاظ نمودن منابع تولید پراکنده و خودروی الکتریکی و تاب آوری
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
مدیریت انرژی خانگی، منابع تولید پراکنده، خودروی الکتریکی، تاب آوری
پژوهشگران نرگس یاوری بیگوند (دانشجو)، رضا همتی (استاد راهنمای اول)

چکیده

انرژی یکی از نعمت های الهی است که به صورت های مختلف در سرزمین ما وجود دارد. در عین حال ذخیره سازی، حفاظت و صرفه جویی در انرژی از وظایف اصلی ما در برابر این نعمت خدادادی می باشد. اگر چه روش های سنتی در صرفه جویی انرژی هم چنان کارآمد است، اینک رشد فناوری های نوین، شکل های جدیدی از صرفه جویی را در اختیار می-گذارند. از آن جا که بخش قابل توجهی از مصرف انرژی جهان مربوط به بخش مسکونی می باشد، لذا توجه به مصرف بهینه ی انرژی در این بخش از اهمیت زیادی برخوردار است. امروزه با توجه به افزایش تقاضا برای الکتریسیته و ظهور شبکه های هوشمند، فرصت های جدیدی برای یک سیستم مدیریت خانگی به وجودآمده است که می تواند مصرف برق را کاهش دهد. سیستم مدیریت انرژی خانگی با به کارگیری از آخرین فناوری ها درصدد آن است که شرایطی ایده آل همراه با مصرف بهینه ی انرژی در خانه ها پدید آورد. این سیستم ضمن نظارت بر بخش های مختلف ساختمان و ایجاد شرایط محیطی مناسب با ارائه ی خدمات هم زمان، سبب بهینه سازی مصرف انرژی، ارتقای سطح کارایی و بهره وری دستگاه ها و امکانات موجود در ساختمان می شود. بدیهی است که با این کار سرمایه ی اولیه ای که صرف اجرای این سیستم شده است، از راه صرفه جویی های حاصل از آن بازگشت خواهدداشت. با روی کار آمدن دوران شبکه های هوشمند و ظهور زیرساخت-های ارتباطی و اطلاع رسانی پیشرفته،ارتباطات دو طرفه، زیرساخت های اندازه گیری پیشرفته، سیستم های ذخیره ی انرژی الکتریکی و شبکه های خانگی، در الگوی استفاده از برق و صرفه جویی در انرژی تحولات عظیمی ایجاد شده است. هم-چنین همراه با ظهور فناوری های خودروی برقی متصل به شبکه و انرژی های تجدیدپذیر توزیع شده به صورت گسترده، یک انتقال عمیق در مورد الگوی مدیریت انرژی از زیرساخت های متمرکز سنتی به سمت سیستم پاسخگوی تقاضای مستقل و سیستم های فیزیکی سایبری با منابع ذخیره ی انرژی و انرژی های تجدیدپذیر، به وجود آمده است. سیستم مدیریت انرژی خانگی، یک ابزار پاسخ گویی به تقاضا را شامل می شود که به منظور بهبود مصرف انرژی در خانه، تقاضا را تغییر داده و محدود می کند. این سیستم به طور معمول جدول مصرف بهینه را با توجه به چندین فاکتور مانند: هزینه ی انرژی، نگرانی های محیط زیستی، پروفیل بار و سطح رفاه ساکنین، تهیه می کند. با استفاده از کنتورهای هوشمند، کنترل استفاده از بار و مدیر